Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề thi học kì 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: nguyễn chắn duỳn
Ngày gửi: 10h:35' 16-04-2018
Dung lượng: 64.0 KB
Số lượt tải: 324
Số lượt thích: 0 người

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
Môn Hoá học lớp 9

Câu 1 (2 điểm) Viết công thức cấu tạo của các chất có công thức phân tử sau:
C2H6, C3H4
Câu 2 (1,0 điểm) Độ rượu là gì? Tính thể tích rượu etylic có trong 750 ml rượu 400.
Câu 3 (2,0 điểm)
Viết các phương trình hóa học thực hiện dãy biến hóa sau:
C2H4  C2H5OH  CH3COOH  CH3COOC2H5 CH3COONa
Câu 4 (2,0 điểm)
Trình bày phương pháp hóa học nhận biết các chất lỏng sau đựng riêng biệt: Rượu etylic, axit axetic, dd glucozơ, lòng trắng trứng. Viết phương trình hóa học xảy ra (nếu có).
Câu 5 (2,0 điểm)
Để hòa tan hết a gam natri cacbonat cần dùng 300 gam dung dịch axit axetic thu được 8,4 lít khí cacbonđioxit (đo ở đktc).
a/ Viết phương trình hóa học xảy ra.
b/ Tìm a và tính nồng độ phần trăm của axit axetic đã dùng.
Câu 6 (1 điểm)
Đốt cháy hoàn toàn 3 gam một hợp chất hữu cơ A tạo ra 6,6 gam khí CO2 và 3,6 gam H2O. Xác định công thức phân tử và viết công thức cấu tạo của A. Biết phân tử A có một nhóm - OH.

(Biết: Na = 23; C = 12; O = 16; H = 1)
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HỌC KÌ II
MÔN HOÁ HỌC 9
NĂM HỌC 2011 - 2012

Câu
Đáp án
Điểm

1
(2,0 điểm)
Định nghĩa: Độ rượu là số ml rượu Etylic có trong 100 ml hỗn hợp rượu với nước.  Công thức:Đr=(Vr/Vdd )×100  VC2H5OH = (Vdd×Đr)/100=(40×750)/100=300(ml) (1đ)

2 đ

2
(1,0 điểm)
- Nêu đúng khái niệm độ rượu (0,5 đ)
- Tính đúng thể tích rượu etylic: VC2H5OH = 300 ml (0,5 đ)
1 đ

3
(2,0 điểm)

- Viết đúng các PTHH, ghi rõ điều kiện (nếu có) (x 0,5 đ)
0,5 x 4
= 2 đ

4
(2,0 điểm)

- Nhận biết axit axetic bằng quỳ tím chuyển đỏ
0,5


- Nhận biết glucozơ bằng Ag2O trong NH3 có kết tủa Ag
0,5


- Đốt cháy với ngọn lửa xanh là rượu etylic
0,5


- Đốt nóng thấy đông tụ là lòng trắng trứng
0,55
(2,0 điểm)
nCO2 = 
0,5


a. PTHH.
Na2CO3 + 2CH3COOH  2CH3COONa + H2O + CO2
0,5


b. nNa2CO3 = nCO2 = 0,375 (mol)
==> a = mNa2CO3 = 0,375 . 106 = 39,75 (g)
0,5


 nCH3COOH = 2nCO2 = 2.0,375 = 0,75 (mol)
==> C% dd CH3COOH = 
0,56
(1 điểm)
 mC = 
0,125


 mH = 
0,125


=> mO = mA - (mC + mH) = 3 - (1,8 + 0,4) = 0,8 (g)
0,125


=> A chứa C, H, O. Gọi CTPT là CxHyOz.
0,125


Ta có tỉ lệ: 12x: y: 16z = 1,8: 0,4: 0,8
0,125


=> x : y : z =  = 0,15 : 0,4 : 0,05
=> x : y : z = 3 : 8 : 1
0,125


=> CTPT là C3H8O.
0,125


=> CTCT là: CH3 - CH2 - CH2 - OH
0,125


 
Gửi ý kiến