Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi học kì 2

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: nguyễn chắn duỳn
Ngày gửi: 10h:36' 16-04-2018
Dung lượng: 59.5 KB
Số lượt tải: 570
Số lượt thích: 0 người
Đề 1
I. Trắc nghiệm (2,5đ).
Câu 1(1,5đ): Hãy khoanh tròn vào một trong các chữ cái A, B, C, D trước câu trả lời đúng.
a, Dãy các chất đều làm mất màu dung dịch brôm là:
A. CH4, C6H6 B. C2H4, C2H2 C. CH4, C2H2 D. C6H6, C2H2.
b, Dãy các chất đều tác dụng với dung dịch Na0H là:
A. CH3C00H; C6H1206 C. CH3C00H; CH3C00C2H5
B. CH3C00H; C2H50H D. CH3C00C2H5; C2H50H.
c, Công thức của rượu etylic là:
A. CH3COOH B. C2H5OH C. C2H6O D. CH3C00C2H5
d, Độ rượu là:
A. số (ml) rượu etylic có trong 100(ml) hỗn hợp rượu và nước.
B. số (g) rượu etylic có trong 100 (g) nước.
C. số (g) rượu etylic có trong 100 (g) hỗn hợp rượu và nước.
D. số (ml) rượu etylic có trong 100 (ml) nước.
e, Dãy các chất đều tác dụng với dung dịch Na là:
A. CH3C00H; C6H1206 C. CH3C00H; CH3C00C2H5
B. CH3C00H; C2H50H D. CH3C00C2H5; C2H50H.
g, Axit axetic có tính axit vì:
A. Phân tử có chứa nhóm –OH B. Phân tử có chứa nhóm–OH và nhóm–COOH
C. Phân tử có chứa nhóm –COOH D. Phân tử có chứa C, H, O
Câu 2(1đ): Nối một chất ở cột trái ứng với tính chất ở cột phải theo bảng sau :
Hợp chất
Tính chất

1.Benzen

2. Axit axetic

3. Rượu etylic

4. Glucozơ
A. Tác dụng với Na giải phóng khí H2, dễ cháy trong không khí sinh ra CO2 và H2O.
B. Tác dụng với kiềm tạo glixerol và muối axit hữu cơ
C. Tác dụng với Na giải phóng Hidrô, tác dụng với bazơ, oxit bazơ sinh ra muối và nước, tác dụng với muối cacbonat sinh ra khí CO2
D. Tham gia phản ứng tráng gương và phản ứng lên men rượu
E. Không tác dụng với kim loại Na, khi cháy sinh ra CO2, H2O và có nhiều muội than.

1-….. 2-…… 3-…… 4-…..
II. Tự luận (7,5 đ).
Câu 1( 3 đ): Hoàn thành các phương trình sau(ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có):
a/ CH4 + Cl2 ( ............ .......+ ...................
b/ C2H4 + Br2 ( ...................
c/ CH3COOH + ....................... ( (CH3COO)2Mg + .........
d/ CH3COONa + ..................... ( CH3COOH + ..................
e/ C2H5OH + .............................( CH3COOH + .................
g/ C6H12O6 + Ag2O ( ................. + ......................
Câu 2(1,5đ):Nêu 2 cách khác nhau để phân biệt rượu etylic và axit axetic bằng phương pháp hóa học, viết PTHH minh họa nếu có.
Câu 3(3đ): Cho 10,6g hỗn hợp gồm rượu etylic và axit axetic tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 0,5M. Tính phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp đầu.
Cho C = 12 O = 16 H = 1

Đáp án và biểu điểm
Bài Thi học kỳ II-Năm học 2012-2013
Môn thi: Hoá học – Khối: 9
Đề 1
I. Trắc nghiệm (2,5 đ)
Câu 1: (1,5đ). Mỗi câu chọn đúng được 0,25
a-B b-C c-B d-A e-B g-C
Câu 2: (1,5 đ). Nối mỗi ý đúng được 0,25
1-E 2-C 3-A 4-D
II. Tự luận (7,5 đ)
Câu 1:( 3 đ). Mỗi ptr viết đúng được 0,5 đ nếu cân bằng sai trừ 0,25 đ
Câu 2:( 1,5 đ).- C1: Dùng quỳ tím 0,5đ
C2: Dùng kim loại: Mg; Fe; Al, Zn, hoặc muối cácbonat viết PT 1đ
Câu 3:(3đ).
- Tính số mol NaOH = 0,1mol 0,5đ
PTRHH: CH3COOH + NaOH ( CH3COONa + H2O Viết đúng ptr 0,5đ
- Tính số mol CH3COOH( m=6g ( %=56,6% 1
 
Gửi ý kiến