Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề thi học kì 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Thị Hồng Hạnh (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:56' 16-04-2018
Dung lượng: 57.5 KB
Số lượt tải: 674
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT KRÔNGBUK KIỂM TRA HỌC KÌ II-NĂM HỌC 2016-2017
TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG Môn :HÓA HỌC-LỚP 9
(Thời gian làm bài :45 phút)

Ma trận đề
NỘI DUNG
MỨC ĐỘ NHẬN THỨC
Tổng


Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Vận dụng ở mức cao hơnTN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL


Phi kim- sơ lược hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học
Câu 4
(0,5 đ)


Câu 8
(1,5)
2,0đ

Hiđrocacbon

Câu 6
(0,5 đ)

Câu 2
(0,5 đ)
Câu 9
(2,0)
0,5đ

Dẫn xuất của Hiđrocacbon
Câu 3
(0,5 đ)
Câu 7
(1,5 đ)
Câu 1,5
(0,5đ)


Câu 10 (2,0đ


3,0

Tổng số câu.
Tổng số điểm
4 câu
3,0đ (30%)
 4 câu
3,0đ (30%)
2 câu
4,0 đ (40 %)
10 câu
10,0đ

PHÒNG GD&ĐT KRÔNGBUK KIỂM TRA HỌC KÌ II-NĂM HỌC 2016-2017
TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG Môn :HÓA HỌC-LỚP 9
(Thời gian làm bài :45 phút)
I./ TRẮC NGHIỆM (3,0 Đ)
Câu 1 : Dãy các chất đều phản ứng với dung dịch NaOH là:
A : CH3COOH, CH3COOC2H5 B : CH3COOC2H5, C2H5OH
C : CH3COOH, C6H12O6 D : CH3COOH, (-C6H10O5)n
Câu 2 : 3,36 lít khí Axetylen làm mất màu tối đa bao nhiêu lít Br2 2M :
A. 0,075 lit B.0,15 lít C. 0,3 lít D. 0,6 lít
Câu 3 : Phản ứng đặc trưng của este là:
A. Phản ứng Thuỷ Phân. B. Phản ứng Thế. C. Phản ứng Cộng. D. Phản ứng Cháy.
Câu 4 : Nhóm các nguyên tố nào được sắp xếp đúng theo chiều tính phi kim tăng dần
A. O, F, N, P B. F, O, N, P C. O, N, P, F D. P, N, O, F
Câu 5 : Khi cho 4,6g rượu etylic tác dụng hết với kim loại Na thì thể tích khí H2 thoát ra (đktc) là :
A. 3,36 lit B. 2,24 lit . C. 1,12 lit. D. 0,56 lit
Câu 6 : Để làm sạch khí etylen có lẫn khí CO2 người ta dùng chất nào sau đây:
A. Dung dịch NaCl B. Dung dịch NaOH C. Nước Brôm D. Nước vôi trong
II./ TỰ LUẬN (7,0 Đ)
Câu 7(1,5 đ) : Nêu hiện tượng và viết phương trình hóa học trong các trường hợp sau :
a)Thả vỏ trứng gà vào dd axit axetic.
b)Thả mẫu kim loại kali vào rượu etylic 400.
Câu 8(1,5 đ) : Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt các chất khí riêng biệt là : SO2 ;Cl2 ; CH4. Viết PTHH (nếu có)
Câu 9(2,0đ) : Đốt cháy hoàn toàn 8,8 gam một hidrocacbon A ở thể khí thu được 13,44 lít khí CO2 ở ĐKTC. Xác định công thức phân tử của A, biết tỷ khối của A so vơi hidro bằng 22.
Câu 10 (2,0 đ): Cho 12,5 gam hỗn hợp gồm Mg và Cu vào dd axit axetic có dư, sau phản ứng hoàn toàn thu được 10,08 lít khí không màu (đktc). Hãy tính khối lượng và phần trăm theo khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp đầu.HƯỚNG DẪN CHẤM.
I./ TRẮC NGHIỆM (3,0 Đ)
Câu
1
2
3
4
5
6

Đáp án
A
B
A
D
C
D

Điểm
Mỗi câu đúng được 0,5 đ


II./ TỰ LUẬN (7,0 Đ)
Câu
Nội dung
Điểm

7
a) Có sủi bọt khí 2CH3COOH + CaCO3 ((CH3COO)2Ca + CO2
 
Gửi ý kiến