Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi học kì 2

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Huyền Thiều
Ngày gửi: 22h:23' 02-05-2018
Dung lượng: 377.2 KB
Số lượt tải: 1463
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ SỐ 1
Câu 1. Cho PT sin2x – 2sinx – cosx + 1 = 0. Số nghiệm thuộc khoảng của PT là:
A.1 B. 3 C. 2 D. 0
Câu 2. Cho các mệnh đề:
(I) HS y = sinx là HS lẻ. (II) HS y = cosx đồng biến trên khoảng 
(III) HS y = tanx là HS tuần hoàn. Số mệnh đề đúng là.
A.2 B. 1 C. Tất cả đều sai D. 3
Câu 3. Cho PT: cos2x + 3cosx – 1 = 0. Nghiệm của PT là:
A. B. 
C. D. 
Câu 4. Cho HS. Giá trị lớn nhất của HS bằng:
A. B. C. D. 2
Câu 5. Cho PT. Khẳng định nào dưới đây là đúng.
A. Điều kiện xác định của PT là B. PT đã cho vô nghiệm.
C. PT có nghiệm D.PT có đúng 1 nghiệm thuộc khoảng 
Câu 6. Khẳng định nào đúng:
A. B. 
C. D. 
Câu 7. Cho . Lập được từ A bao nhiêu số tự nhiên lẻ có các chữ số khác nhau và nằm trong khoảng (2000, 3000).
A. 72 B. 18 C.36 D. 144
Câu 8. Mỗi đề thi có 5 câu được chọn ra từ 100 câu có sẵn. Một học sinh học thuộc 80 câu. Xác suất để học sinh đó rút ngẫu nhiên ra 1 đề thi có 4 câu đã học thuộc là (Chọn kết quả gần nhất với đáp án).
A.42% B. 58% C. 8,4% D. 2,1%
Câu 9. Xếp ngẫu nhiên 3 học sinh nam và 2 học sinh nữ vào 1 dãy ghế dài có 5 ghế (mỗi người một ghế). Có bao nhiêu cách xếp sao cho học sinh nam và học sinh nữ ngồi xen kẽ.
A.12 B. 36 C. 32 D.24
Câu 10. Một tổ học sinh gồm 9 học sinh nam và 3 học sinh nữ. Giáo viên chọn từ đó 4 học sinh trong đó có ít nhất 1 học sinh nữ. Số cách chọn là:
A. 610 B. 396 C. 420 D.369
Câu 11. Cho số nguyên dương n thỏa mãn: .Hệ số của trong khai triển bằng:
A. B. C. D.
Câu 12. Cho khai triển . Giá trị của bằng:
A. B. C. D. 
Câu 13. Cho Kết quả của tổng S là:
A. 16 B. 14 C. 15 D.
Câu 14. Cho dãy số với . Ta có bằng:
A. B. 2 C. D. 1
Câu 15. Cho cấp số cộng với số hạng đầu là và công sai . Bắt đầu từ số hạng nào trở đi mà các số hạng của cấp số cộng đều nhận giá trị dương?
A. B. C. D. 
Câu 16. Cho là cấp số cộng có công sai d, là cấp số nhân có công bội là q và các khẳng định:
(I) (II) 
(III) (IV) 
Có bao nhiêu khẳng định đúng trong các khẳng định trên?
A. B. C. D. 
Câu 17. Tính giới hạn ta được kết quả bằng:
A. B. m C.m – n D. 1
Câu 18. (với a ≠ 0) bằng:
A. a – 1 B. C. a D. a + 1
Câu 19. Cho HS y = f(x) xác định trên . Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng:
A.Nếu HS f(x) liên tục trên đoạn và f(a).f(b) < 0 thì PT f(x) = 0 có nghiệm thuộc khoảng (a; b)
B. Nếu HS f(x) liên tục trên đoạn và f(a).f(b) = 0 thì PT f(x) = 0 có nghiệm thuộc khoảng (a; b)
C. Nếu f(a).f(b) > 0 thì PT f(x) = 0 không có nghiệm thuộc khoảng (a; b)
D. Nếu PT f(x) = 0 có nghiệm thuộc khoảng (a; b) thì
 
Gửi ý kiến