Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ĐS-GT 11. Đề thi học kì 2

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Lưu Thị Phượng

Ngày gửi: 2022-10-14 08:24:52

Thumbnail

Đại số và Giải tích 11. Đề th...

Ngày gửi: 2022-05-20 15:47:13

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Đàm thị Giang

Ngày gửi: 2022-05-06 11:21:59

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Hoàng Thương

Ngày gửi: 2022-05-02 16:47:09

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Lê Ngọc Anh

Ngày gửi: 2022-04-30 09:59:29

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Lê Ngọc Anh

Ngày gửi: 2022-04-30 09:53:16

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Nguyễn Ngọc...

Ngày gửi: 2022-04-25 19:49:20

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Nguyễn Ngọc...

Ngày gửi: 2022-04-25 19:45:22

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Nguiyễn Ngọ...

Ngày gửi: 2022-04-23 22:18:01

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Nguyễn Ngọc...

Ngày gửi: 2022-04-23 15:39:23

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Nguyễn Ngọc...

Ngày gửi: 2022-04-23 15:37:02

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Nguyễn Thàn...

Ngày gửi: 2022-04-19 22:20:32

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Nguyễn Thàn...

Ngày gửi: 2022-04-19 22:18:42

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Võ Huỳnh Kh...

Ngày gửi: 2022-03-31 22:47:28

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Võ Huỳnh Kh...

Ngày gửi: 2022-03-31 22:46:54

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Trần Công Anh

Ngày gửi: 2022-03-17 01:09:15

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Hoàng Thương

Ngày gửi: 2022-03-15 20:13:54

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Nguyễn Ngọc...

Ngày gửi: 2022-03-04 15:13:41

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Nguyễn Ngọc...

Ngày gửi: 2022-03-04 15:13:19

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Nguyễn Ngọc...

Ngày gửi: 2022-03-04 15:12:48

Thumbnail

ĐÈ CƯƠNG GIỮA HỌC KÌ 2 - nguy...

Ngày gửi: 2022-02-23 16:07:06

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Nguyễn Thị ...

Ngày gửi: 2021-08-08 17:00:42

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Nguyễn Thị ...

Ngày gửi: 2021-06-10 14:37:59

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - lương hồng mịn

Ngày gửi: 2021-05-14 12:15:17

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Nguyễn Hữu Trí

Ngày gửi: 2021-05-12 01:02:45

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Nguyễn Khán...

Ngày gửi: 2021-05-10 15:35:13

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Nguyễn Phạm...

Ngày gửi: 2021-05-08 22:49:16

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Nguyễn Phạm...

Ngày gửi: 2021-05-08 22:48:48

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Nguyễn Phạm...

Ngày gửi: 2021-05-08 22:48:21

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Nguyễn Phạm...

Ngày gửi: 2021-05-08 22:47:50

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Nguyễn Phạm...

Ngày gửi: 2021-05-08 22:47:08

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Nguyễn Ngọc...

Ngày gửi: 2021-05-07 08:59:28

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Nguyễn Thị ...

Ngày gửi: 2021-05-06 13:13:57

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Trần Ngọc Quốc

Ngày gửi: 2021-05-03 13:53:26

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Nguyễn Hữu Trí

Ngày gửi: 2021-04-26 01:23:43

Thumbnail

Đề thi học kì 2 - Nguyễn Khán...

Ngày gửi: 2021-04-24 20:12:43