Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi học kì 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Võ Khánh Sơn
Ngày gửi: 20h:57' 11-05-2018
Dung lượng: 16.9 KB
Số lượt tải: 526
Số lượt thích: 1 người (Hồng Vân Mộng)
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017-2018
MÔN TIN - LỚP 11 - THỜI GIAN 45 PHÚT

HỌ TÊN HS: ………………………………………….LỚP:………………………

Mã đề: 61

I/ Phần trắc nghiệm.
Khoanh tròn lựa chọn trong bảng chọn.


Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Câu 7
Câu 8
Câu 9
Câu10

A B
C D
A B C D
A B C D
A B
C D
A B C D
A B C D
A B C D
A B C D
A B C D
A B C D


Câu 1. Cho biết giá trị lưu trữ của biến N sau đoạn chương trình sau:
N := pos (`XYZ` , `ABXYXY`);
A. 5 B. 4 C. 0 D. 3

Câu 2. Kết quả của đoạn lệnh sau là gì?
s := `ABCED`; write (s[4]);
A. E B. A C. B. D. C


Câu 3. Giả mảng 2 chiều
A =array[1..2,1..3] of byte là:
2 4 6
8 10 12
Lệnh Pascal write(a[1,3]); sẽ viết ra màn hình giá trị nào? A. 10 B. 8 C. 12 D. 6
Câu 4. Cho biết giá trị lưu trữ của biến s sau đoạn chương trình sau:
s := `XY`; insert(`AB`,s,1);
A. `AXYB` B. `ABXY`;
C. `XYAB` D. `XABY`

Câu 5. Giả sử 4 số tự nhiên 1,2,3,4 đã được lưu trữ theo thứ tự vào mảng A, bắt đầu là A[1]. Đoạn lệnh Pascal sau đây sẽ viết ra các giá trị nào (theo thứ tự)?
for i:= 1 to 3 do
write(a[2] +a[3]],’ ‘);
A. 2, 3 , 4 B. 3, 5, 7 C. 5 5 5 D. 3 5 7
Câu 6. Đoạn lệnh Pascal sau đây viết gì trên màn hinh?
if (5 >6) and (2<3) then write(`DUNG’) else write(`SAI`);
A. SAI B. (Không viết gì cả).
C. SAIDUNG D. DUNG

Câu 7. Giả sử cần khai báo biến để lưu trữ năm sinh (4 chữ số) của 30 học sinh trong một lớp. Ta chọn khai báo nào sau đây là thích hợp nhất?
A. var namsinh : array [1..30] of byte;
B. var namsinh : array [1..30] of integer;
C. var namsinh : array [1..40] of integer;
D. var namsinh : array [1..40] of byte;

Câu 8. Mảng là gì?
A. Một tập hợp các biến được gắn chỉ số, có cùng kiểu dữ liệu
B. Một phương tiện giao thông thuỷ thô sơ
C. Một dãy các số nguyên liên tiếp
D. Các biến có cùng kiểu dữ liệu


Câu 9. Cho mảng a[1..4] chứa 4 phần tử theo thứ tự: 3 4 5 6.
Lệnh : write(`a[3]`) in gì ra màn hình:
A. a[3] B. 3 C. 5 D. 3 4 5 6

Câu 10. Cho biết kết quả của đoạn chương trình sau:lop:=`Lop11L2`; delete(lop,2,3); write(lop);
A. L1L2 B. Lop12 C. Lo1L2 D. LopII/ Phần chương trình:
Viết một chương trình nhập n nguyên dương và n số nguyên a1, a2,…,an.
a/ Tính tổng các số chẵn của dãy (In kết quả trên một dòng)
b/ In các số của dãy nằm ở vị trí chẵn (2,4, 6…) ra màn hình (trên 1 dòng ),

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017-2018
MÔN TIN - LỚP 11 - THỜI GIAN 45 PHÚT

HỌ TÊN HS: ………………………………………….LỚP:…11…………………

Mã đề: 62

I/ Phần trắc nghiệm.
Khoanh tròn lựa chọn trong bảng chọn. không tẩy xoá. (Nếu không có ghi E thay thế)

Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Câu 7
Câu 8
Câu 9
Câu10

A B
C D
A B C D
A B C D
A B C D
A B C D
A B C D
A B C D
A B C D
A B C
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓