Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề thi học kì 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ngoc Than
Ngày gửi: 09h:32' 18-04-2019
Dung lượng: 166.5 KB
Số lượt tải: 870
Số lượt thích: 0 người
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA THEO CÁC CẤP ĐỘ NHẬN THỨC

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM – TIN HỌC LỚP 4

Ma trận số lượng câu hỏi và điểm


Mạch kiến thức, kĩ năng
Số câu và số điểm
Mức 1
Mức 2
Mức 3
Mức 4
Tổng điểm và tỷ lệ %TN
TL/ TH
TN
TL/ TH
TN
TL/ TH
TN
TL/ TH
Tổng
TL

1. Phần mềm học tập: Trò chơi tìm hiểu tự nhiên để khám phá rừng nhiệt đới
Số câu

1


1


2
Số điểm

0.5


0.5


1.0

10%

2. Phần mềm học tập: Trò chơi tìm hiểu thể thao để khám phá một môn thể thao mới
Số câu

1


1


2Số điểm

0.5


0.5


1.0

10%

3. Soạn thảo văn bản: Định dạng phông chữ và sao chép văn bản
Số câu1

1

2Số điểm


0.5
3.0
3.5
35%

4. Lập trình Logo: Vẽ hình thông qua các lệnh điều khiển tuần tự
Số câu

1


1


2

2


Số điểm

0.5


0.5


1.0

10%

5. Lập trình Logo: Vẽ hình thông qua các lệnh điều khiển lặp
Số câu

1
1
2Số điểm

0.5
3.0
3.5

35%Tổng
Số câu
4
0
4
0
1
0
0
1
10Số điểm
2.0
-
2.0
-
3.0
-
-
3.0
10.0
100%


Tỷ lệ
%
20%
0%
20%
0%
30%
0%
0%
30%
100%Tỷ lệ theo mức

20%

20%

30%

30%Tương quan giữa lý thuyết và thực hành


Số câu
Điểm
Tỷ lệ

Lí thuyết (10`)
8
4
40%

Thực hành (30`)
2
6
60%


Ví dụ ma trận và đề kiểm tra cuối năm môn Tin học Lớp 4

MA TRẬN PHÂN BỐ CÂU HỎI

Chủ đề
Mức 1
Mức 2
Mức 3
Mức 4
Cộng

1. PMHT: Trò chơi khám phá rừng nhiệt đới
Số câu
1
12


Câu số
A.1
A.2
2. PMHT: Trò chơi thể thao Golff
Số câu
1
12


Câu số
A.3
A.4
3. STVB: Định dạng và sao chép văn bản
Số câu

1

1

2


Câu số

A5

B.1


4. Lập trình Logo: điều khiển tuần tự
Số câu
1
12


Câu số
A6
A.7
5. Lập trình Logo: điều khiển lặp
Số câu
1

1


2


Câu số
A.8

B.2Tổng số câu
4
4
1
1
10

ĐỀ KIỂM TRA
Trắc nghiệm (4đ)
Câu A.1 (0.5đ)(Mức 1) Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng.
Để khởi động trò chơi khám phá rừng nhiệt đới em phải nháy đúp chuột vào biểu tượng nào sau đây:
A.  B.  C.  D. 

Câu A.2 (0.5đ)(Mức 2)
Trong phần mềm trò chơi khám phá rừng nhiệt đới, những phát biểu nào sau đây là đúng:
Khu rừng nhiệt đới trong phần mềm có 4 tầng sinh thái.
Phần mềm giáo dục em biết bảo vệ thiên nhiên và
 
Gửi ý kiến