Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi học kì 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hồ Giang
Ngày gửi: 14h:00' 30-04-2019
Dung lượng: 151.0 KB
Số lượt tải: 677
Số lượt thích: 1 người (Hồng Vân Mộng)

SỞ GD&ĐT BÌNH ĐỊNH ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II–NĂM HỌC 2018-2019
TRƯỜNG THPT VÕ LAI Môn: TIN HỌC 11 .Thời gian làm bài: 45 phút
Họ và tên……………………………………………Lớp:………Số BD:………………….
Mã pháchMã đề: 1101
Điểm bằng số
Điểm bằng chữ
 Mã pháchI. Trắc nghiệm(6đ)
Câu 1: Để gắn tên tệp cho tên biến tệp ta sử dụng câu lệnh
A. assign(,); B. := ;
C. := ; D. assign(,);
Câu 2: Trong Pascal mở tệp để ghi kết quả ta sử dụng thủ tục
A. reset(); B. reset(); C. rewrite(); D. rewrite();
Câu 3: Trong NNLT Pascal, khai báo nào sau đây là đúng khi khai báo tệp văn bản?
A. Var f = record B. Var f: byte; C. Var f: Text; D. Var f: String;
Câu 4 Tham số được khai báo trong thủ tục hoặc hàm được gọi là gì?
A. Tham số hình thức B. Tham số thực sự C. Biến cục bộ D. Biến toàn bộ
Câu 5: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, để xoá đi kí tự đầu tiên của xâu kí tự S ta viết:
A. Delete(S, lenght(S), 1); B. Delete(S, i, 1); C. Delete(S, 1, i); D. Delete(S, 1, 1);
Câu 6: Nếu hàm EOF() cho giá trị là TRUE thì con trỏ tệp nằm ở vị trí
A. đầu dòng. B. cuối dòng; C. cuối tệp; D. đầu tệp;
Câu 7: Trong Pascal để khai báo hai biến tệp văn bản f1, f2 ta viết
A. Var f1: f2 : Text; B. Var f1 f2 : Text; C. Var f1; f2 : Text; D. Var f1, f2 : Text;
Câu 8: Dữ liệu kiểu tệp
A. Sẽ bị mất hết khi tắt máy. B. Sẽ bị mất hết khi tắt điện đột ngột.
C.Không bị mất khi tắt máy hoặc mất điện. D. Cả A, B, C đều sai.
Câu 9: Để gắn tệp TIN.TXT cho biến tệp a ta sử dụng câu lệnh
A. TIN.TXT := a B. assign (a,`TIN.TXT`); C. a := `TIN.TXT`; D. assign (`TIN.TXT`,a);
Câu 10: Cách thức truy cập tệp văn bản là
A. truy cập ngẫu nhiên. B. truy cập trực tiếp. C. truy cập tuần tự. D. Cả 3 cách trên.
Câu 11: Hàm không trả về kiểu dữ liệu nào sau:
A. Kiểu integer. B. Kiểu real C. Kiểu string. D. Kiểu Char.
Câu 12: Trong Pascal để khai báo biến tệp văn bản ta sử dụng cú pháp
A. Var : Text; B. Var : Text;
C. Var : String; D. Var : String;
Câu 13: Trong Pascal mở tệp để đọc ta sử dụng thủ tục
A. reset(); B. reset(); C. rewrite(); D. rewrite();
Câu 14: Giả sử a = 5; b = 9; c = 15; để ghi các giá trị trên vào tệp f có dạng là 5 9 15 ta sử dụng thủ tục ghi:
A. Write(f, a,b,c); B. Write(a, ‘ ’, b, ‘ ’, c); C. Write(f, a, ‘ ’, bc); D. Write(f, a ‘’, b‘’, c);
Câu 15: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, thủ tục chèn xâu s1 vào xâu s2 bắt đầu từ vị trí vt được viết.
A. Insert (s1, s2, vt); B. Insert (s2, s1, vt); C. Insert (vt, s1, s2); D. Insert (s1, vt, s2);
Câu 16: Tệp f có dữ liệu 5 9 15 đọc 3 giá trị trên từ tệp f và ghi các giá trị này vào 3 biến x, y, z ta viết:
A. Read(x, y
 
Gửi ý kiến