Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề thi học kì 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: bùi việt anh
Ngày gửi: 20h:46' 07-05-2019
Dung lượng: 26.5 KB
Số lượt tải: 188
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ CHÍNH THỨC:

A/ Phần trắc nghiệm : ( 3đ ) Em hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng .
Câu1. Dãy các chất nào sau đây đều thuộc Axit ?
a/ HCl; KHCO3; H2S; HF; NaOH b/ HSO3; HI; H2S ; H3PO4
c/ Ba(OH)2; FeSO4; NaOH; Zn(HSO4)2 d/Zn(OH)2; Al(OH)3;CuOH; Fe(OH)3
Câu 2: Có các kim loại: Fe; Cu; Mg; Zn; Al và các axit: HCl; H2SO4
Dãy các kim loại và axit nào dùng để điều chế khí H2 trong các dãy chất sau:
A. Fe; Cu; Mg và ( HCl; H2SO4) B. Fe; Mg; Zn; Al và ( HCl; H2SO4)
C. Cu; Mg; Zn và (HCl; H2SO4 ) D. Tất cả các kim loại và axit trên.
Câu 3. Hòa tan 15 g NaCl vào nước thì được dung dịch có nồng độ 20%. Hỏi có bao nhiêu gam dung dịch vừa được pha?
a/ 75g b/ 3g c/ 250g d/ 350g
Câu 4. Dung dịch là:
a. Hỗn hợp đồng nhất gồm dung môi và chất tan
b. Hỗn hợp gồm dung môi và chất tan
c. Hỗn hợp đồng nhất gồm nước và chất tan
d. Hỗn hợp không đồng nhất giữa dung môi và chất tan
Câu5. làm bay hơi 500ml dung dịch HNO3 20% ( D=1,2g/ml) để chỉ còn 300g dung dịch. Nồng độ % của dd này là:
a/ 30% b/ 40% c/ 50% d/ 60%
Câu6. Hòa tan 36,92g P2O5 vào 200ml H2O dư, sau phản ứng thu được một dung dịch có nồng độ là:
A/ 2,6M b/ 6,2M c/ 1,3M d/ 3,1M
II. PHẦN TỰ LUẬN:(7,0đ)
Câu 7 (2,0đ): Viết PTHH của các cặp chất sau: ( ghi đk phản ứng nếu có)
a/ H2 và O2 c/ Zn và HCl
b/ Na2O và H2O d/ H2 và Fe2O3
Câu 8 (2,0đ) : Hãy tính toán và trình bày cách pha chế để có được các dung dịch sau:
a/ 400 ml dd NaCl có nồng độ 3M.
b/ 150 g dd KOH, có nồng độ 8% từ dung dịch KOH có nồng độ 25%
Câu 9: (2,0đ)
Hòa tan 14 gam sắt Fe vào 300 gam dung dịch H2SO4 thì vừa đủ, sau phản ứng kết thúc thu được muối sắt II sunfat ( FeSO4) và khí Hidro H2.
a/ Viết PTHH và tính khối lượng của khí Hidro tạo thành sau phản ứng.
b/ Tính nồng độ phần % của dung dịch muối thu được sau phản ứng.
Câu 10:(1,0đ):
Cho dãy các CTHH sau, hãy chỉ ra các CTHH sai và sửa lại cho đúng:
CrO; CuSO4; Al(HPO4)3; HgO; CuO2; ZnOH; Ba(OH)2; MgHCO3; PbS; N3O2


 
Gửi ý kiến