Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi học kì 2

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Đình Chiểu
Ngày gửi: 09h:38' 29-03-2021
Dung lượng: 9.5 MB
Số lượt tải: 868
Số lượt thích: 0 người
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN TIẾNG ANH 9 HỆ 7 NĂM - HỌC KỲ II

A. LANGUAGE FOCUS:
I. Choose the word that that has the underlined part pronounced differntly. Identify your answer by circling the corresponding letter A, B, C, or D.

1.
A. comment
B. government
C. moment
D. development

2.
A. economic
B. equal
C. ethic
D. evening

3.
A. streams
B. channels
C. springs
D. boats

4.
A. slow
B. throw
C. down
D. grow

5.
A. want
B. wall
C. walk
D. label

6.
A. climate
B. comprise
C. notice
D. divide

7.
A. when
B. what
C. who
D. why

8.
A. city
B. notice
C. special
D. century

9.
A. party
B. careful
C. garden
D. garlic

10.
A. storm
B. tractor
C. form
D. import

11.
A. honey
B. donkey
C. money
D. survey

12.
A. sound
B. around
C. account
D. enough

13.
A. pain
B. air
C. hair
D. chair

14.
A access
B. adult
C. advance
D. amount

15.
A. benefit
B. internet
C. remote
D. website

16.
 A. qualify
B. baggy
C. grocery
D. scenery

17.
 A. earthquake
B. healthy
C. thunder
D. weather

18.
 A. house
B. hour
C. hat
D. hamburger

19.
 A. mosque
B. question
C. quarter
D. queen

20.
 A. dump
B. bulb
C. nuclear
D. plumber

21.
 A. posted
B. walked
C. developed
D. watched

22.
 A. trash
B. spray
C. wrap
D. mass

23.
 A. scheme
B. mechanic
C. machine
D. chemistry

24.
A. country
B. would
C. could
D. should

25.
A. beach
B. clean
C. instead
D. leave

KEY:
1. A
2. C
3. D
4. C
5. D

6. C
7. C
8. C
9. B
10. B

11. D
12. D
13. A
14. A
15. C

16. A
17. D
18. B
19. A
20. C

21. A
22. B
23. C
34. A
25. C

II. Circle the best answer A, B, C or D to complete each of the following sentences.
1. If you _______ this book, I will give it to you as my present.
A. like B. likes C. liked D. will like
2. If the population continues, what _______?
A. happen B. happens C. happened D. will happen
3. She was very happy _______ she was given a new bike.
A. though B. so C. because D. but
4. We can’t swim in this part of the river _______ the water is highly polluted.
A. although B. so C. because D. but
5. She likes music and art, _______ she loves dance the most.
A. but B. or C. and D. because
6. His classmates studied singing, acrobatics, gymnastics _______ martial arts.
A. but B. or C. and D. because
7. Stunt actors jump off high buildings, fall off mountains, get shot, crash cars, _____ catch on fire.
A. but B. or C. and D. because
8. This is not a martial arts school, _______ stunt acting is risky.
A. but B. or C. and D.
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓