Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi học kì 2

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Văn Mến
Ngày gửi: 19h:35' 10-10-2021
Dung lượng: 83.6 KB
Số lượt tải: 101
Số lượt thích: 0 người

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HK2
Năm học2020 – 2021
Ngày kiểm tra: 18/5/2021

Môn: Toán - Lớp 4
Thời gian làm bài: 40 phút (không kể thời gian phát đề)

Điểm
 GV chấm bài
GVCN kiểm tra
GV coi kiểm tra
Câu 1.Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống(1 điểm)
a) Các số có chữ số tận cùng là 1; 3; 5; 7; 9 thì chia hết cho 5.
b) Những số chia hết cho 3 là: 7242; 9867.
c) Hai phân số có cùng tử số, phân số nào có mẫu bé hơn thì bé hơn.
d) Muốn nhân hai phân số ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân
với mẫu số.
Câu 2.Viết các số thích hợp vào chỗ chấm(1 điểm)
a) ngày = ….. giờ
b) 5000 tạ = …… tấn
c)2 000 305 m2= …… km2 ....... m2
d) thế kỉ = .............năm
Câu3. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng(1 điểm)
a)Cho a = 5kg; b = 7kg, tỉ số của a và b được viết là:
A.
5𝑘𝑔
7𝑘𝑔
B
5
7 kg
C.
7
5
D
7𝑘𝑔
5𝑘𝑔

b)Trung bình cộng của hai số là 50,tỉ số của hai số là
1
4. Hai số đó là:
A. 10 và 15 B. 10 và 20 C. 10 và 40 D. 20 và 80
Câu 4. Viết tiếp vào chỗ chấm cho đúng(1điểm)
a) Hình thoi có hai cặp cạnh đối diện ………………………………;
b) Hình thoi có bốn cạnh …………………….…………;
c)Hình thoicó hai đường chéo …………………..……với nhauvà cắt nhau tại …………………………………………………………………………………………………….
Câu 5. Đặt tính và tính(1điểm)
a) 267 x 408; b) 8788 : 26

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Câu 6. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng (1 điểm)
a) Một tấm kính hình thoi có độ dài các đường chéo là 18 cm và 30 cm. Diện tích tấm kính đó là:
A. 270cm2 B. 270 cm C. 540cm2 D. 54cm2
b) Một mảnh đất trồng rau hình bình hành có diện tích 1000 dm2, chiều cao là 25 dm. Độ dài đáy của mảnh đất hình bình hành đó là:
A. 4 dm B. 30 dm C. 40 dm D. 50 dm
Câu 7. Tính bằng cách thuận tiện nhất(1 điểm)
a) 4 x 187 x 250= b) 1229x 32 + 68 x 1229 =
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 8. Tìm x biết: (1điểm)

a) x + 1545 = 3479 -21 b) 4800 : (X x 16) = 25
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 9.Tính (1điểm)
a)
5
8 +
3
5 x
5
12= …………………
= ………………
= ………..………

b)
5
8 x
5
4 +
5
4 x
3 8= …………………………
= ………………………
= …………………………

Câu 10. Giải bài toán (1điểm)Một khu đất hình chữ nhật có chu vi 240m, chiều rộng bằng
3
5
chiều dài. Tính diện tích khu đất đó?(1điểm)
Bài giải

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
* Lưu ý: Bài điểm 10 nếu có gạch xóa và chưa sạch đẹp bị trừ 0,5 điểm.
Hết./.UBND HUYỆN CAI LẬY
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGŨ HIỆPCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngũ Hiệp, ngày 20tháng 4 năm 2021


ĐÁP ÁN MÔN TOÁN LỚP 4
Học kỳ 2, năm học 2020 – 2021

Câu 1.Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống(1 điểm)
a) S ; b) Đ ; c) S ; d) Đ.
Câu 2.Viết các số thích hợp vào chỗ chấm(1 điểm)
a) ngày = 4 giờ
b) 5000 tạ = 500 tấn
 
Gửi ý kiến