Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi học kì 2

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: khuất thị bảo chi
Ngày gửi: 21h:30' 16-02-2022
Dung lượng: 63.5 KB
Số lượt tải: 943
Số lượt thích: 0 người
Đề thi giữa học kì 2 lớp 4 môn Tiếng Anh 2019-2020 - Đề số 1
Task 1. Chọn đáp án đúng.
1 . Do you like Maths? Yes, I...
A. like.
B. am.
C . do
D . is
2. I get ……. at 6.30
A. go
B. up
C. on
D. to
3. What do you do ………… English lessons?
A. in
B. on
C. at
D. during
4 . I like meat. It’s my favourite …………
A. drink
B. milk
C. food
D. juice
5. I’m ……….. I’d like some rice.
A. hungry
B. thirsty
C. angry
D. hurry
6 . What do you do …………… Maths lessons?
A. in.
B. on.
C. during
D. at
7. I like bread. It’s my favourite …………..
A. drink
B. food
C . milk
D . juice
8. Do you like English? Yes, I ………..
A. am
B. do
C. does
D. is
9. I’m ……….. I’d like some water.
A. hungry
B. angry
C . hungry
D . thirsty
10. . ………... much is it? It’s 20,000 dong.
A. who
B. what
C. how
D. when
Task 2. Complete the blanks.
1. I like meat. It’s _ _ favourite food.
2. I wants some books. _ _ _’s go to the bookshop.
3. What’s his _ _ _? He’s a worker.
4. Orange juice is _ _ favourite drink.
5. What _ _ _ _ is it? It’s 8.00 o’clock.
6. These _ _ _ maps.
7. Where _ _ _ you from?
8. What’s your _ _ _? I’m an engineer.
9. I want some food. _ _ _’s go to the food stall.
10. I _ _ _ _ elephants.
Task 3. Write the questions for these answers.
1. A: __________________________________________________?
B: Because elephants can dance.
2. A: __________________________________________________?
B: They’re brown.
3. A:___________________________________________________?
B: They’re fifty thousand dong.
4. A:__________________________________________________?
B: It’s seven o’clock.
5. A:__________________________________________________?
B: I want to go to the supermarket.
Đáp án đề kiểm tra giữa kì 2 Tiếng Anh lớp 4 - Đề số 1
Task 1. Chọn đáp án đúng.
1 - C; 2 - B; 3 - D; 4 - C; 5 - A;
6 - C; 7 - B; 8 - B; 9 - D: 10 - C;
Task 2. Complete the blanks.
1 - my; 2 - let; 3 - job; 4 - my; 5 - time;
6 - are; 7 - are; 8 - job; 9 - Let; 10 - like;
Task 3. Write the questions for these answers.
1 - Why do you like elephants?
2 - What colour are they?
3 - How much are they?
4 - What time is it?
5 - Where do you want to go?
 
Gửi ý kiến