Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi học kì 2

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hồ Thị Bích Nhật
Ngày gửi: 13h:54' 24-04-2022
Dung lượng: 3.0 MB
Số lượt tải: 1024
Số lượt thích: 0 người
Full name: _____________________________________

Class: Năm/…….Date: May ............, 2017

MarkA/ PART I: Listening (2,5pts)
I. Listen and tick. (1,25pts)
1. a. b. c. 
2. a. b. c. 
3. a. b. c. 
4. a. b. c. 
5. a. b. c. 
6. a. b. c. 
II. Listen and number (1,25pts)
   
B/ PART II: Reading (2.5pts)
I. Read and complete the passage (1,25pts)


My name is Quang. I live in (1) Can Tho. It is in the ______________ (2) of Viet Nam. There are only two seasons here. They are the dry season and the rainy season. The dry season lasts from ______________ (3) to April. It is usually cool and dry in this time of the year. This is my favourite season because I can go for a ______________ (4) with my friends. The rainy ______________ (5) lasts from May to October. It is usually hot and wet. There is a lot of ______________ (6) too.
II. Read the passage again and answer the questions. (1,25pts)
1. Where does Quang live?
He lives in Can Tho.
2. How many seasons are there in Can Tho?
_____________________________________________________________________.
3. What are they?
_____________________________________________________________________.
4. What is the dry season like?
_____________________________________________________________________.
5. What is the rainy season like?
_____________________________________________________________________.
6. Why does Quang like the dry season?
_____________________________________________________________________.
C/ PART III: Writing (2.5pts)
I. Look and write (1,25pts)
 
1. A: What’s the matter with you? 2. A: What would you like to be in the future?
B: I have an earache. B: I’d like to be a ___________.
 
3. A: What do you do in your free time? 4. A: Don’t play with ___________ !
B: I _________________________. B: OK, I won’t.
 
5. A: How can I get to Da Nang ? 6. A: How much water do you drink every day?
B: You can go by ___________ B: I drink three ___________
II. Order the sentences (1,25pts)
1. the matter/ What’s/ you?/ with
What’s the matter with you?
2. Don’t/ your/ ride/ too fast!/ bike
_____________________________________________________________________
3. like/ a teacher./ I’d/ to be
_____________________________________________________________________
4. the weather/ will/ be like/ What/ tomorrow?
_____________________________________________________________________
5. I’d/ please./ lemonade,/a carton of/ like
_____________________________________________________________________
6. I/ with/ Why/ play/ shouldn’t/ the knife?
_____________________________________________________________________
Cai Be Division of Education and Training
Doan Thi Nghiep Primary School
(((((
ANSWER KEYS
Grade 5
School year: 2016-2017
A/ PART I: Listening (2,5pts)
I. Listen and tick
2. c; 3. a; 4. c; 5. b; 6. a.
II. Listen and number
a. 3; b. 2; c. 5; d. 5; e. 4; f. 6.
B/ PART I: Reading (1,5 pts)
I. Read and complete the passage
(2) south; (3) November; (4) picnic; (5) season; (6) wind
II. Read the passage again and answer the questions:
2. There are two seasons.
3. They are the dry season and the rainy season.
4. It is usually cool and dry.
5. It is usually hot and wet.
6. Because he can go for a picnic with his friends.
C/ PART III: Writing (2.5pts)
I. Look and write
2. pilot; 3. clean the/ my house; 4. matches; 5. train; 6. bottles.
II. Order the sentences
2. Don’t ride your bike too fast!
3. I’d like to be a teacher.
4. Why shouldn’t I play with the knife?
5. I’d like a carton of lemonade, please.
6. What will the weather be like tomorrow?
******************************End****************************
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓