Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề thi chọn HSG

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: SUU TAM
Người gửi: Mai Thanh Hoa
Ngày gửi: 11h:43' 10-04-2018
Dung lượng: 176.8 KB
Số lượt tải: 1295
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GIÁO DỤCVÀ ĐÀO TẠO HUYỆN THAN UYÊN

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎILỚP 7
NĂM HỌC 2017 - 2018
Môn thi: TOÁN
Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề)
(Đề thi gồm có 01 trang)


Câu 1. (4,0 điểm)
a) Thực hiện phép tính: .
b) Rút gọn : B = (-5)0 + (-5)1 + (-5)2 + (-5)3 + … + (-5)2016 + (-5)2017.
Câu 2 (4,0 điểm).
a) Tìm a, b, c biết  và a + b + c = 48.
b) Một công trường dự định phân chia số đất cho ba đội I, II, III tỉ lệ với 7; 6; 5. Nhưng sau đó vì số người của các đội thay đổi nên đã chia lại tỉ lệ với 6; 5; 4. Như vậy có một đội làm nhiều hơn so với dự định là 6m3 đất. Tính tổng số đất đã phân chia cho các đội.
Câu 3 (4,5 điểm).
a)Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: C = .
b) Chứng tỏ rằng S =  không là số tự nhiênvới mọi n ( N, n > 2.
c) Tìm tất cả các cặp số nguyên x, y sao cho: x - 2xy + y = 0.
Câu 4 (5,5 điểm).
Cho tam giác cân ABC, AB = AC. Trên cạnh BC lấy điểm D, trên tia đối của CB lấy điểm E sao cho BD = CE. Các đường thẳng vuông góc với BC kẻ từ D và E cắt AB và AC lần lượt ở M và N. Chứng minh rằng:
DM = EN.
Đường thẳng BC cắt MN tại điểm I là trung điểm của MN.
Đường thẳng vuông gócvới MN tại I luôn luôn đi qua một điểm cố định khi D thay đổi trên cạnh BC.
Câu 5 (2,5 điểm).
Trong hình bên, đường thẳng OA là đồ thị của
hàm số y = f(x) = ax.
a) Tính tỉ số .
b) Giả sử x0 = 5. Tính diện tích tam giác OBC


-------------------------------------------------------------

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm – SBD: ……………

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN THAN UYÊN

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI
HỌC SINH GIỎI LỚP 7 NĂM HỌC 2017 - 2018
Môn thi: TOÁN
(Đáp án gồm có 04 trang)


Câu 1. (4,0 điểm)
a) Thực hiện phép tính: .
b) Rút gọn : B = (-5)0 + (-5)1 + (-5)2 + (-5)3 + … + (-5)49 + (-5)50.
a
 =  =  = 
0,75


 =  = = 5
0,75


A = 1 : 5 = 
0,5

b
 (-5)B = (-5)1 + (-5)2 + (-5)3 + … + (-5)2016 + (-5)2017+ (-5)2018.
B = (-5)0 + (-5)1 + (-5)2 + (-5)3 + … + (-5)2016 + (-5)2017.
0,5


Do đó: (-5)B – B = (-6)B = (-5)2018 - 1
0,75


Vậy B =  = 
0,75

Câu 2 (4,0 điểm).
a) Tìm a, b, c biết  và a + b + c = 48.
b) Một công trường dự định phân chia số đất cho ba đội I, II, III tỉ lệ với 7; 6; 5. Nhưng sau đó vì số người của các đội thay đổi nên đã chia lại tỉ lệ với 6; 5; 4. Như vậy có một đội làm nhiều hơn so với dự định là 6m3 đất. Tính tổng số đất đã phân chia cho các đội.
a
Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:
= 0

0,25và a + b + c = 48
0,5


Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:
= = 24
0,50,5


Vậy a = 20; b = 16; c = 12.

0,25

b
Gọi tổng số đất đã phân chia cho các đội là x (m3) ĐK: x > 0
 
Gửi ý kiến

Hãy thử nhiều lựa chọn khác