Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ĐỀ THI THỬ MÔN HÓA ĐỀ SỐ 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hồ Sĩ Nhật Nam
Ngày gửi: 21h:24' 04-06-2017
Dung lượng: 172.0 KB
Số lượt tải: 66
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG HỌC LỚN VIỆT NAM BIGSCHOOL
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1 NĂM 2017
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: HÓA HỌC

ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 05 trang)
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
 Họ và tên thí sinh:.......................................................................
Số báo danh:................................................................................


Cho biết nguyên tử khối (theo u) của các nguyên tố là: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Cl = 35,5; Cu = 64;
Al = 27; Fe = 56; K = 39; Mg = 24; Cr = 52; Ag = 108.
Câu 41: Thủy phân este X trong môi trường kiềm, thu được natri axetat và anđehit axetic. Công thức của X là
A. C2H5COOCH3. D. CH3COOCH2CH3. C. CH3COOCH=CH2. B. CH3COOCH3.
Câu 42: Hoà tan m gam Al bằng một lượng dung dịch H2SO4 loãng (dư). Sau phản ứng thoát ra 10,08 lít khí hiđro (ở đktc). Giá trị của m là
A. 2,7. B. 5,4. C. 8,1. D. 12,15.
Câu 43: Khi cho lượng dư dung dịch HCl vào ống nghiệm đựng dung dịch kali cromat, dung dịch trong ống nghiệm
A. chuyển từ màu da cam sang màu vàng. B. chuyển từ màu vàng sang màu đỏ.
C. chuyển từ màu da cam sang màu xanh lục. D. chuyển từ màu vàng sang màu da cam.
Câu 44: Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Ở điều kiện thường, các kim loại đều có khối lượng riêng lớn hơn khối lượng riêng của nước.
B. Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là tính khử.
C. Các kim loại đều chỉ có một số oxi hoá duy nhất trong các hợp chất.
D. Ở điều kiện thường, tất cả các kim loại đều ở trạng thái rắn.
Câu 45: Khí etylamin, C2H5NH2, khí hiđro clorua, HCl, phản ứng với nhau để tạo thành một chất rắn, etylamin hiđroclorua màu trắng. Tại vị trí nào trong ống sẽ tạo ra 1 vòng rắn màu trắng của etylamin hiđroclorua?

A. A. B. B. C. C. D. D.
Câu 46: Dãy gồm các oxit đều bị Al khử ở nhiệt độ cao là
A. FeO, MgO, CuO. B. PbO, K2O, SnO.
C. Fe3O4, SnO, BaO. D. FeO, CuO, Cr2O3.
Câu 47: Cho dãy các kim loại kiềm thổ: Ca, Mg, Ba, Be, Sr. Kim loại trong dãy có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất là
A. Sr. B. Mg. C. Ba. D. Ca.
Câu 48: Cho 5,4g bột kim loại M tác dụng hết với dung dịch H2SO4 đặc, đun nóng thu được 1,68 lít khí H2S (đktc). Kim loại M là
A. Mg B. Fe C. Al D. Cu
Câu 49: Cho các loại tơ: bông, tơ capron, tơ xenlulozơ axetat, tơ tằm, tơ nitron, nilon-6,6. Số tơ tổng hợp là
A. 5. B. 2. C. 3. D. 4.
Câu 50: Cho dãy các kim loại: Fe, Na, K, Ca. Số kim loại trong dãy tác dụng được với nước ở nhiệt độ thường là
A. 4. B. 3. C. 2. D. 1.
Câu 51: Phản ứng nào dưới đây đồng thời giải thích sự hình thành thành thạch nhũ trong hang động và sự xâm thực của nước mưa với đá vôi?
A. CaCO3 + H2O + CO2 ( Ca(HCO3)2 B. CaCO3 + 2HCl ( CaCl2 + H2O + CO2
C. Ca(HCO3)2CaCO3 + H2O + CO2 D. CaCO3  CaO + CO2
Câu 52: 10,4 gam hỗn hợp X gồm axit axetic và etyl axetat tác dụng vừa đủ với 150 gam dung dịch NaOH 4%. Phần trăm khối lượng của etyl axetat trong hỗn hợp bằng
A. 22%. B. 42,3%. C. 33%. D. 44%.
Câu 53: Cho m gam bột sắt vào dung dịch hỗn hợp gồm 24
 
Gửi ý kiến