Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

DE THI TOAN LOP 2 - KY 1 2018-2019

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Ngọc Tuyên
Ngày gửi: 10h:06' 29-11-2018
Dung lượng: 27.6 KB
Số lượt tải: 2307
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KỲ I - LỚP 2 NĂM HỌC: 2017 - 2018
MÔN: TOÁN - THỜI GIAN: 40 PHÚT

Họ và tên HS: ……..……………………
Lớp:…………………………….…………
Câu 1: Nối phép tính với kết quả đúng: (1 điểm)
/
Câu 2: Xem tờ lịch tháng 9 rồi chọn từ trong ngoặc điền vào chỗ chấm: (1 điểm)
 
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu
Thứ bảy
Chủ nhật

9

1
2
3
4
5
6


7
8
9
10
11
12
13


14
15
16
17
18
19
20


21
22
23
24
25
26
27


28
29
30

(Tư, Năm, Sáu, Bảy)
Ngày 5 tháng 9 là thứ ……....
Câu 3: Tính (1 điểm)
18kg – 9kg =          52l – 4l =
37 + 5 =             64cm + 8cm =
Câu 4: Điền dấu <, >, = vào chỗ chấm: (1 điểm)
35 + 15 .... 80 – 10 - 15
Câu 5: Quan sát hình rồi khoanh vào đáp án đúng: (1 điểm)
Trong hình vẽ trên có mấy hình tam giác?
/
A. 2 hình     B. 3 hình      C. 4 hình      D. 5 hình
Câu 6: Đặt tính rồi tính: (1 điểm)
24 + 16     37 + 55      97 – 9       51 – 28
Câu 7. Điền Đ hoặc S vào ô trống: (1 điểm)
A. 100 – 80 = 20 □
B. 10 + 5 – 7 = 9 □
C. 30 + 20 = 50 □
D. 12 – 4 – 2 = 7 □
Câu 8: Tìm x: (1 điểm)
a, x + 48 = 63              b, x – 24 = 16
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Câu 9: Nhà chú Ba nuôi 100 con gà. Nhà cô Tư nuôi ít hơn nhà chú Ba 17 con gà. Hỏi nhà cô Tư nuôi bao nhiêu con gà? (1 điểm)
Bài giải:
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Câu 10. Em hãy tính hiệu của số nhỏ nhất có hai chữ số và số lớn nhất có một chữ số. (1 điểm)
………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

 
Gửi ý kiến