Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

de thi va file nghe khoi 4 hoc ky 2(F&F)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Văn Hùng (trang riêng)
Ngày gửi: 18h:29' 23-04-2016
Dung lượng: 15.2 MB
Số lượt tải: 1302
Số lượt thích: 1 người (Phạm Thị Chí Hiếu)
Full name: _____________________________________

Class: Bốn/…….Date: May ............, 2016

MarkA.LISTENING
I/ Listen and match : (1 pt )
A/
B/
C/
D/
E/
II/ Listen and circle : (1 pt )


III/ Listen and number : (1 pt )
    


IV/ Listen and tick : (1 pt )
   
 


 
V/ Listen and complete : (1 pt )
This bike is black and orange.
It’s got __________ wheels.
I can ___________. I can swim. And I can skateboard.
Are they _________?
- No, they aren’t.
5- ________ is our new whiteboard.
B. READING

I.Answer the questions (0.75đ)
1. Have you got fries ? 2. Has he got chicken ?
 

- No, I haven’t. …………………………


3. Have you got salad ? 4. Has she got a milkshake ?  

…………………… ……………………

II. Write Yes or No (0.75đ)

My name’s Peter. I go to Orange Park School. Look at these pictures of my school.
Our classroom is upstairs. It’s very big and bright.
I’m in class 3C. There are 12 girls and 14 boys in my class. Our teacher is Mrs Cooper.
There are lots of pictures and posters on the wall.
There is a swimming pool too. I love my school.

1. His name is Peter. Yes
2. Their classroom is downstairs. . .……….
3. The classroom is very small and bright. ………….
4. Peter is in class 3C. ………….
C . WRITING

I. Look and write (0.75đ)

1. classroom 2. _ _ _ _ _ _ _ _
 

3._ _ _ _ 4. _ _ _ _ _ _

II. Complete the sentences (0.75đ)
1. Are you hot ? No, we aren’t.
2. Is she hungry ? Yes, ……………..
3. Is he happy ? No, ……………..
4. Are they thirsty ? Yes, ……………

ĐÁP ÁN

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II LỚP 4
Môn thi: TIẾNG ANH
Năm học: 2015-2016
Ngày tháng 5 năm 2016

A. Listening: (5 pts)
1. Listen & match: (4x0.25pt)
1. mẫu 2.C 3. A 4. D 5. E

2. Listen and circle: (4x0.25pt)
1. mẫu; table; classroom; computer; pencil case

3. Listen and number: (4x0.25pt)
1. mẫu 2. fries 3. salad 4. chicken 5. milkshake

4. Listen and tick: 4x0.25pt)
1. Ex 2.b 3.b 4. a 5. a


5. Listen and complete: (4x0.25pt)
1. mẫu 2. three 3. skate 4.hot 5. That

B. Reading: (1.5pts)
1. Answer the questions: (3x0.25 pt)
a. mẫu 2/ No, he hasn’t 3/ Yes, I have 3/ No, she hasn’t

2. WriteYes or No: (3x0.25 pt)
a. mẫu b. No c. No d. Yes

C. Writing (1.5pts)

1. Look and write: (3x0.25pt)
a) mẫu b) computer c) cold d) hungry

2.Complete the sentences: (3x0.25pt)
1. mẫu
2. Yes, she is
3. No, he isn’t
4. Yes, they are

Avatar

bài Toán khó 

cho 3 số thực dương x; y;z thỏa mãn (1/ x^2) +

( 1/y^2) + ( 1/z^2) =1

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P=( y^2.z^2/x(y^2 +z^2)   +z^2.X^2/y(z^2 +x^2)+x^2.y^2/z.(x^2 +y^2)

No_avatarf

Lưỡng lự

 

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓