Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ĐỀ TN KÈM ĐÁP ÁN

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Thanh Huyền
Ngày gửi: 18h:40' 15-06-2020
Dung lượng: 78.0 KB
Số lượt tải: 445
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ 3
Câu 1: Để mở 1 bảng tính mới ta vào :
A. File \ New B. File \ Save C. File \ Exit D. File \ Open
Câu 2: Giao của một hàng và một cột được gọi là:
A. Dữ liệu B. Trường C. Ô D. Công thức
Câu 3 Lợi ích của chương trình bảng tính là gì:
A. Việc tính toán được thực hiện tự động
B. Có thể dễ dàng tạo ra các biểu đồ minh họa trực quan
C. Khi các dữ liệu thay đổi thì các tính toán cũng được cập nhật tự động.
D. Tất cả các lợi ích trên
Câu 4: Cụm từ “F5” trong hộp tên có nghĩa là
A. Phím chức năng F5 B. Phông chữ hiện thời là F5
C. Ô ở hàng F cột 5 D. Ô ở cột F hàng 5
Câu 5 Muốn xóa hẳn một hàng ra khỏi trang tính, ta đánh dấu khối chọn hàng này và thực hiện:
A. Nhấn Phím Delete B. Edit \ Delete
C. Hom\cell\ Delete Rows D. Hom\cell\ Delete
Câu 6: Giả sử cần tính tổng giá trị các ô A1 và C1, sau đó nhân với giá trị trong ô B1. Công thức nào trong số các công thức sau đây là đúng?
A. = A1+C1*B1 B. (A1+C1)*B1
C. = (A1+C1)*B1 D. = (A1+C1)B1Cells \
Câu 7: Giả sử cần tính tổng giá trị các ô A1 và C1, sau đó nhân với giá trị trong ô B2. Công thức nào trong số các công thức sau đây là đúng?
A. = A1+C1*B2 B. (A1+C1)*B2 C. = sum(a1,c1)*B2 D. = (A1+C1)B2
Câu 8: Một trang tính trong chương trình bảng tính?
A. Là một thành phần của bảng tính B. Là miền làm việc chính của bảng tính
C. Gồm các cột và các hàng D. Cả 3 phương án trên
Câu 9: Dữ liệu nào không phải là dữ liệu số trong các trường hợp sau:
A. -1243 B. 12 năm C. 1999999999999999999 D. Cả 3 đáp án trên
Câu 10: Cho ô A3, C3, E3 lần lượt có các giá trị bên: Ô B4 được tính bằng công thức =C3-A3. Nếu sao chép ô B4 sang ô D4 thì ô D4 có giá trị là bao nhiêu?
A. 79 B. 61 C. 21 D. 40

Câu 11: Liệt kê những thành phần có trên màn hình Excel nhưng lại không có trên màn hình Word
A. Thanh công thức, ô, thanh bảng chọn B. Thanh công thức, ô, thanh cuốn dọc
C. Thanh công thức, bảng chọn Data (dữ liệu), trang tính D. Thanh công cụ, thanh công thức
Câu 12: Nếu trong một ô tính có các kí hiệu #####, điều đó có nghĩa gì?
A. Công thức nhập sai và Excel thông báo lỗi;
B. Hàng chứa ô đó có độ cao quá thấp nên không hiển thị hết chữ số;
C. Cột chứa ô đó có độ rộng quá hẹp nên không hiển thị hết chữ số;
D. Hoặc B hoặc C
Câu 13 Để tính điểm tổng kết ở ô G4, thì cách nhập hàm nào sau đây là không đúng?
A. =AVERAGE(C4, D4, E4, F4)
B. =AVERAGE(C4,7,E4:F4)
C. =AVERAGE(8,D4:F5)
D. =AVERAGE(C4:F4)

Câu 14: Câu nào sau đây đúng?
A. Sắp xếp dữ liệu là hoán đổi vị trí của các hàng với nhau.
B. Sắp xếp dữ liệu là hoán đổi vị trí của các cột với nhau.
C. Sắp xếp dữ liệu là chỉ chọn và hiển thị những hàng thoả mãn các tiêu chuẩn nhất định nào đó.
D. Sắp xếp dữ liệu là chỉ chọn và hiển thị những cột thoả mãn các tiêu chuẩn nhất định nào đó.
Câu 15: Để lọc dữ liệu thực hiện lệnh
A. DatA.Filter/Show All; B. DatA.Filter/Advanced Filter;
C. DatA.Filter/AutoFilter; D. DatA.Filter/AutoFillter.
Câu 16: Tiêu chuẩn lọc Top 10 là tiêu chuẩn lọc:
A. Hàng có giá trị cao nhất; B. Hàng
 
Gửi ý kiến