Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Family and Friends 3. Đề thi học kì 2

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: nguyễn thị linh hương
Ngày gửi: 07h:36' 09-05-2021
Dung lượng: 2.0 MB
Số lượt tải: 935
Số lượt thích: 0 người
THE FINAL TEST OF ENGLISH FOR THE THIRD GRADE
School year: 2019 – 2020 – Testing date: July …… 2020
Time allotted: 35 minutesSchool: ……………………………


Student’s full name:
Scores

Class: ……………………………………

…………………………………Listening ( 2.5 points)
Part A. Listen and check the box ( √ ) (2 points)
1k3

/

4
/
/

Part B. Listen and complete ( 0,5 point)
1. This is …………………
2. This is …………………
II. Look, read the conversation and check (✔ ) the correct answer (2,5 points)

1. Are they giraffes?
- Yes, they are.
- No, they aren’t.
/
2. What is this ?
- It’s a pencil.
- It’s a pen.

3.What animal is it?
- It’s a zebra.
- It’s a giraffe.


/
4. What is in the park?
- It’s a seesaw.
- It’s a slide .
/
5. Where is Peter?
- He is in the bathroom.
- He is in the bedroom


III. Circle the correct answer ( 1,5 points)
1. It has big ears and a long nose. It is gray
 It’s an elephant. / It’s a cat.

2. This animal doesn’t have legs and it is long. What is it?
 It’s a snake./ It’s a monkey.

3. This animal is tall. What is it?
 It’s a lion. / It’s a giraffe.

IV. Read and write T (true) or F (false)( 1 point)
My name’s Diana. I have black hair. It’s long and straight. My eyes are brown. I have one sister. Her name’s Alice. She has brown hair. It’s short and curly. I have one brother. His name’s Zack. He has short, curly hair. His eyes are blue.

1. Diana has brown hair. __________

2. Alice has straight hair. ___________

3. Zack has brown eyes. ___________
4. Zack has curly hair. ____________

V. Look , choose the word from the suggested box and write ( 2 points)
kite goal elephant bike triangle train doctor monkey doctor goat giraffe banana


/
/
/
/

1.an …………… 2. a…………… 3. a …………… 4. a…………
/
/
/


5. a …………. . 6. a ……………. 7. a……………. 8. a ……………...
VI. Unscramble and write (0.5 point)
1. these / Are / his / shoes / ? / ………………………………………………………………………………………..
2. hat / This / Rosy / is /. / ’s / ……………………………………………………………………………………….THE END
THE FINAL TEST OF ENGLISH FOR THE THIRD GRADE
School year: 2019 – 2020 – Testing date: July 7th 2020
ANSWER KEY
I. Listening
Part A. Listen and circle A, B, or C (2 points)
C 2. B 3. B 4. A
Part B. Listen and complete ( 0,5 point)
rice 2. bread
II. Look, read the conversation and check (✔ ) the correct answer (2,5 points)1. Are they giraffes?
- Yes, they are.
- No, they aren’t.
/
2. What is this ?
- It’s a pencil.
- It’s a pen.

3.What animal is it?
- It’s a zebra.
- It’s a giraffe.


/
4. What is in the park?
- It’s a seesaw.
- It’s a slide .
/
5. Where is Peter?
- He is in the bathroom.
- He is in the bedroo

III. Circle the correct answer ( 1,5 points)
1. It’s an elephant. 2. It’s a snake. 3. It’s a giraffe.
IV. Read and write T (true) or F (false)( 1 point)
1.F 2.F 3.F 4.T
V. Look , choose the word from the suggested box and write ( 2 points)
1. an elephant 2. a banana 3. a triangle 4. a goat
5.a giraffe 6. a doctor 7. a bike 8. a train

VI. Unscramble and write (0.5 point)
1. Are these his shoes?
2. This is Rosy’ s hat.
THE END

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓