Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kịch bản đại hội chi bộ 2020

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hữu Quyền
Ngày gửi: 17h:28' 01-01-2020
Dung lượng: 24.7 KB
Số lượt tải: 474
Số lượt thích: 0 người
CHI BỘ TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN
ĐẠI HỘI LẦN THỨ IX
NHIỆM KỲ 2020 - 2022
*
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Võ Xu, ngày 20 tháng 12 năm 2019TRÌNH TỰ CÔNG VIỆC ĐIỀU HÀNH
ĐẠI HỘI CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH
----------

PHẦN I-PHIÊN TRÙ BỊ:
Từ 7 giờ 30 đến 9 giờ, ngày 30 tháng 12 năm 2019: Đ/c Nguyễn Hữu Quyền, bí thư chi bộ điều hành.
- Ổn định tổ chức.
- Báo cáo số đảng viên tham dự đại hội:
+ Tổng số đảng viên triệu tập đại hội : 16 đ/c ( Chính thức 15, dự bị 01)
+ Đến giờ này có mặt 16 đ/c, trong đó đảng viên nữ 12 đ/c, đảng viên dự bị 1 đ/c.
1. Bầu đoàn chủ tịch:
- Tại mục 2.1, Hướng dẫn số 23-HD/BTCTU ngày 02 tháng 12 năm 2019 của Ban Tổ chức tỉnh ủy Bình Thuận về công tác tổ chức đại hội cấp cơ sở và cấp trên cơ sở, quy định: “Đoàn chủ tịch là cơ quan điều hành công việc của đại hội, làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số. Cấp ủy triệu tập đại hội đề xuất, đại hội thảo luận, biểu quyết về số lượng và danh sách đoàn chủ tịch, chủ tịch đại hội. Đại hội chi bộ biểu quyết danh sách đoàn chủ tịch hoặc chủ tịch đại hội”.
- Số lượng đoàn chủ tịch đại hội cấp chi bộ, đảng bộ cơ sở từ 3 - 5 đồng chí.
- Căn cứ quy định trên, chi ủy đề xuất, giới thiệu để đại hội biểu quyết về số lượng, danh sách đoàn chủ tịch đại hội, cụ thể như sau:
+ Về dự kiến số lượng đoàn chủ tịch đại hội là 3 đ/c.
+ Đề nghị đại hội cho ý kiến về số lượng.
* Nếu đại hội không có ý kiến, đề nghị biểu quyết đưa tay (bằng thẻ đảng viên): Đ/c nào đồng ý? Đ/c nào không đồng ý? Đ/c nào có ý kiến khác?
+ Về dự kiến danh sách đoàn chủ tịch đại hội, gồm có:
1. Đ/c Nguyễn Hữu Quyền, bí thư chi bộ
2. Đ/c Lê Thị Út, Phó bí thư chi bộ
3. Đ/c Nguyễn Thị Bích Nga (Chủ tịch công đoàn).
+ Đề nghị đại hội cho ý kiến về danh sách đã dự kiến.
+ Nếu đại hội không có ý kiến, đề nghị biểu quyết đưa tay (bằng thẻ đảng viên): Đ/c nào đồng ý ? Đ/c nào không đồng ý ? Đ/c nào có ý kiến khác ?
Như vậy, Đại hội đã thông nhất 03 đồng chí trên trong Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Xin cảm ơn Đại hội!
2. Bầu đoàn thư ký đại hội:
- Theo Điều 6, quy chế bầu cử trong Đảng quy định về nhiệm vụ của đoàn thư ký:
+ Ghi biên bản tổng hợp ý kiến thảo luận, dự thảo các văn bản kết luận, nghị quyết của đoàn chủ tịch, của đại hội liên quan đến bầu cử.
+ Giúp đoàn chủ tịch tổng hợp kết quả ứng cử, đề cử phục vụ cho việc lập danh sách bầu cử trước khi đại hội bầu ban kiểm phiếu.
+ Quản lý và phát tài liệu, ấn phẩm của đại hội theo sự chỉ đạo của đoàn chủ tịch. Thu nhận, bảo quản và gửi đến cấp ủy khóa mới đầy đủ hồ sơ, tài liệu, ấn phẩm của đại hội.
- Theo quy định trên, Chi ủy chi bộ đề xuất, giới thiệu Đoàn thư ký Đại Hội, cụ thể như sau:
+ Về dự kiến số lượng đoàn thư ký đại hội là 2 đ/c.
+ Đề nghị đại hội cho ý kiến về số lượng.
+ Nếu đại hội không có ý kiến, đề nghị biểu quyết đưa tay (bằng thẻ đảng viên): Đ/c nào đồng ý? Đ/c nào không đồng ý? Đ/c nào có ý kiến khác?
+ Về dự kiến danh sách đoàn thư ký đại hội, gồm có:
1. Đồng chí Huỳnh Thị Bé
2. Đồng chí Huỳnh Văn Trãi.
+ Đề nghị đại hội cho ý kiến về danh sách đoàn thư ký.
+ Nếu đại hội không có ý kiến, đề nghị biểu quyết đưa tay (bằng thẻ đảng viên): Đ/c nào đồng ý ? Đ/c nào không đồng ý ? Đ/c nào có ý kiến khác ?
Như vậy, Đại hội đã thống nhất 02 đồng chí Huỳnh Thị Bé và Đ/c Huỳnh Văn Trãi là Thư ký của Đại hội. Xin cảm ơn Đại hội
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓