Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra 1 tiết

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: tuan tu
Ngày gửi: 09h:32' 17-10-2021
Dung lượng: 66.0 KB
Số lượt tải: 249
Số lượt thích: 0 người
TRUNG TÂM GDNN- GDTX TIỀN HẢI

Mã đề thi: 123

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1
Tên môn: HÓA HỌC 10
Thời gian làm bài: 50 phút;
(40 câu trắc nghiệm)


(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:..................................................................... SBD: .............................


Câu 41: Trong bảng hệ thống tuần hoàn nguyên tố nào dưới đây có độ âm điện lớn nhất?
A. F B. Li C. Na D. I
Câu 42: Cacbon có 2 đồng vị là 6C12 chiếm 98,89% và 6C13 chiếm 1,11%. Nguyên tử khối trung bình của n guyên tố cacbon là
A. 12,021. B. 12,532. C. 12,011. D. 12,045.
Câu 43: Nguyên tố X, Y có số hiệu nguyên tử lần lượt là: 17; 18 X, Y là:
A. Phi kim, khí hiếm B. Kim loại, khí hiếm
C. Phi kim, phi kim D. Phi kim, kim loại
Câu 44: Một nguyên tố có ôxit cao nhất là R2O7. Nguyên tố ấy tạo với hiđrô một chất khí trong đó R chiếm 97,26 % về khối lượng. Nguyên tố đó là:
A. Iốt. B. Clo. C. Ôxi. D. Flo
Câu 45: Hai nguyên tố X, Y đứng kế nhau trong cùng một chu kì của bảng tuần hoàn có tổng số đơn vị điện tích hạt nhân là 25. Hai nguyên tố A, B là?
A. Na, Mg B. Mg, Al C. P, S D. N, O
Câu 46: Các nguyên tố xếp ở chu kì 6 có số lớp electron trong nguyên tử là:
A. 3 B. 5 C. 6 D. 7
Câu 47: Khi phản ứng NH3 + O2 → N2 + H2O được cân bằng thì các hệ số của NH3 và O2 là:
A. 2 và 1 B. 3 và 4 C. 1 và 2 D. 4 và 3.
Câu 48: Cho cấu hình electron của Fe(Z = 26): 1s22s22p63s23p63d64s2 . Hỏi Fe thuộc loại nguyên tố gì?
A. Nguyên tố s B. Nguyên tố p C. Nguyên tố f D. Nguyên tố d
Câu 49: Cho Na (Z=11), Mg (Z=12), Al (Z=13). Tính kim loại tăng dần trong dãy nào sau đây ?
A. Na, Al, Mg B. Al , Mg, Na C. Mg, Na, Al D. Al, Na, Mg
Câu 50: Liên kết Ion là liên kết được tạo thành
A. Bởi cặp electron chung giữa 2 nguyên tử kim loại.
B. Bởi lực hút tĩnh điện giữa các ion mang điện tích trái dấu.
C. Bởi cặp electron chung giữa 2 nguyên tử phi kim.
D. Bởi cặp electron chung giữa 1 nguyên tử kim loại và 1 nguyên tử phi kim..
Câu 51: Trong bảng tuần hoàn, nhóm nào sau đây có hóa trị cao nhất với oxi bằng 1 ?
A. Nhóm IIA B. Nhóm IA C. Nhóm IIIA D. Nhóm IVA
Câu 52: Dãy nào dưới đây gồm các đồng vị của cùng một nguyên tố hóa học?
A. B. C. D. 
Câu 53: Trong nguyên tử nguyên tố X có 3 lớp e, ở lớp thứ 3 có 4 electron. Số proton của nguyên tử đó là
A. 14. B. 12. C. 10. D. 13
Câu 54: Cho 4,8 gam kim loại R thuộc nhóm IIA tác dụng hết với 400 ml dung dịch HCl 1M . R là:
A. Mg . B. Fe C. Al. D. Ca.
Câu 55: Phản ứng Fe+3 + 3e → Fe0 biểu thị quá trình nào sau đây?
A. Quá trình phân huỷ. B. Quá trình khử.
C. Quá trình hoà tan. D. Quá trình ôxi hoá.
Câu 56: Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron là 1s22s22p63s23p64s2. Cấu hình electron của ion tạo ra từ X là
A. Đáp án khác B. 1s22s22p63s23p64s2.
C. 1s22s22p63s2. D. 1s22s22p63s23p6.
Câu 57: Kiểu liên kết nào được tạo thành giữa 2 nguyên tử bằng một hay nhiều cặp electron chung ?
A. Liên hidro . B. Liên kết cộng hóa trị.
C. Liên kết kim loại. D. Liên kết ion .
Câu 58: Hơp chất có liên kết ion là :
 
Gửi ý kiến