Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra 1 tiết

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thị Lợi
Ngày gửi: 21h:13' 20-02-2022
Dung lượng: 20.6 KB
Số lượt tải: 96
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ KIỂM TRA LIÊN KẾT HÓA HỌC 30 phút

Câu 1. Liên kết hóa học trong tinh thể KCl thuộc loại:
A. liên kết cộng hoá trị phân cực
B. liên kết ion
C. liên kết cộng hoá trị không phân cực
D. liên kết phối trí
Câu 2. Liên kết ion là liên kết được tạo thành:
A. bởi cặp electron dùng chung giữa hai nguyên tử phi kim
B. bởi cặp electron dùng chung giữa hai nguyên tử kim loại
C. do lực hút giữa các ion mang địện tích trái dấu
D. bởi cặp electron dùng chung giữa một kim loại điển hình và một phi kim điển hình
Câu 3. Cho S có Z=16. Cấu hình electron của ion S2- là
A. 1s22s22p63s23p5 B. 1s22s22p63s23p6
C. 1s22s22p63s23p64s2 D. 1s22s22p63s23p4
Câu 4. Nguyên tử tạo liên kết ion với Cl là
A. H B. P
C. K D. C
Câu 5. Các chất trong phân tử có liên kết ion là
A. KCl, HCl, SO3, H2O B. KCl, NaCl, Na2S
C. H2S, K2S, NaHS D. KHS, K2S, H2SO4, Cl2
Câu 6. Liên kết trong phân tử NaF thuộc lọai
A. liên kết cộng hóa trị
B. liên kết ion
C. liên kết cộng hóa trị phân cực
D. liên kết cho nhận
Câu 7. Trong các hợp chất sau đây: HCl, NaF, CO2 và NH3. Hợp chất có liên kết ion là
A. NaF B.HCl
C. CO2 D. NH3
Câu 8. Liên kết hóa học giữa Na và Cl thuộc loại
A. liên kết cộng hoá trị phân cực
B. liên kết ion
C. liên kết cộng hoá trị không phân cực
D. liên kết kim loại
Câu 9. Nguyên tử X có Z=3 nguyên tử Y có Z= 9. Liên kết tạo thành giữa X và Y là
A. liên kết cộng hóa trị không phân cực
B. liên kết cộng hóa trị
C. liên kết cộng hóa trị phân cực
D. liên kết ion
Câu 10. A là nguyên tố có 20 proton, B là nguyên tố có 9 proton. Công thức phân tử của hợp chất tạo thành từ hai nguyên tố này là
A. A2B có liên kết cộng hóa trị
B.AB có liên kết ion
C. A2B3 có liên kết cộng hóa trị
D. AB2 có liên kết ion
Câu 11. Khi hình thành ion K+ nguyên tử K đã
A. nhường một electron ở lớp ngoài cùng
B. nhận một electron để đạt cấu hình electron bão hòa
C. nhường một electron ở phân lóp 3s1
D. nhường một electron để đạt cấu hình electron bão hòa của khí hiếm bất kì
Câu 12. Nguyên tử nhường hoặc thu một electron trở thành
A. ion B. một Cation
C. một anion D. một đồng vị
Câu 12. Liên kết hóa học giữa Cl và Cl thuộc loại:
A. liên kết cộng hoá trị phân cực
B. liên kết ion
C. liên kết cộng hoá trị không phân cực
D. liên kết kim loại
Câu 1 3. Liên kết hóa học trong phân tử HCl thuộc loại:
A. liên kết cộng hoá trị phân cực
B. liên kết ion
C. liên kết cộng hoá trị không phân cực
D. liên kết phối trí
Câu 14. Liên kết hóa học trong phân tử H2 thuộc loại:
A. liên kết cộng hoá trị phân cực
B. liên kết ion
C. liên kết cộng hoá trị không phân cực
D. liên kết phối trí
Câu 15. Liên kết hóa học tạo thành giữa hai nguyên tử của hai nguyên tố phi kim khác nhau thuộc loại
A. liên kết CHT phân cực
B. liên kết CHTT không phân cực
C. liện kết kim loại
D. liên kết ion
Câu 16. Liên kết cộng hoá trị phân cực là liên kết có thể tạo bởi
A. lai nguyên tử của cùng một nguyên tố kim loại
B. hai nguyên tử của cùng một nguyên tố phi kim
C. hai nguyên tử của hai nguyên tố phi kim khác nhau
D. hai nguyên tử của hai nguyên tố bất kỳ
Câu 17. Liên kết hóa học trong phân tử hợp chất của nguyên tố phi kim với nguyên tố hiđro là
A. liên kết cộng hoá trị phân cực
B. liện kết kim loại
C. liên kết cộng hóa trị không phân cực
 
Gửi ý kiến