Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra 15'

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Đức Minh
Ngày gửi: 20h:36' 13-04-2020
Dung lượng: 86.9 KB
Số lượt tải: 241
Số lượt thích: 0 người
MA TRẬN ĐỀ LIỂM TRA . CHƯƠNG II ĐẠI SỐ 7. NĂM HỌC: 2013 – 2014

Cấp độ

Tên
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ caoTNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL


Đại lượng tỉ lệ thuận, đại lượng tỉ lệ nghịch
Dựa vào định nghĩa, tính chất để xác định được hệ số tỉ lệ và tính được giá trị của một đại lượng khi biết giá trị của một đại lượng tương ứng.

Vận dụng được tính chất của đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch để giải bài toán.Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
2
1
10%

1
0,5
5%


1
1,5
15%


4
3 đ
30%

Hàm số, mặt phẳng tọa độ.
Nắm được các khái niệm cơ bản về tọa độ điểm, hệ trục TĐ để xác định được các yếu tố trong MPTĐ
Biết xá định tọa độ của một điểm trên mặt phẳng tọa độ
Biết tính giá trị của hàm số tại các giá trị của biến.Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
2
1
10%


1
2,5
25%

1
1
10%


4
4,5đ
45%

Đồ thị hàm số


Vẽ chính xác đồ thị hàm số y = ax.
Vận dụng được tính chất điểm thuộc đồ thị hàm số để xác định được điểm thuộc hay không thuộc đồ thị h/ số.


Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %


1
0,5
5%


1
1
10%

1
1
10%
 3
2,5đ
25%

Tổng số câu
T/số điểm
Tỉ lệ %
4

20%
3
3,5đ
35%
3
3,5đ
35%
1

10%
11
10đ 100%


Trường THCS Nguyễn .H. Lễ KIỂM TRA ĐẠI SỐ . Năm học: 2018 – 2019
Họ và tên :…………………………… MÔN : TOÁN . LỚP 7
Lớp : ……………

Điểm bằng sốĐiểm bằng chữ
Lời phê của giáo viên

ĐỀ:
I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm): Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất:
Câu 1: Cho hàm số y = f(x) = 2x. Tại x = 2 , f(2) có giá trị là
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 2: Cho hàm số y = khi hệ số tỉ lệ k là:
A. 1 B. 3 C.  D. 4
Câu 3: Cho hàm số y = 4.x , với x = 3 thì y có giá trị là
A. 0 B. 12 C. 13 D. 14
Câu 4: Cho hàm số y =  , với x = 9 thì y có giá trị là
A. 0 B. 3 C. 6 D. 14
Câu 5: Cho hàm số y = f(x)= ax . Nếu f(-2) =1 , thì giá trị của f(4) :
- 2 B. - 1 C. 1 D. -4
Câu 6: Hai đại lượng y và x tỉ lệ thuận với nhau theo hệ số tỉ lệ thuận là . Khi x = 2, thì y bằng:
A. 1 B. -1 C. -4 D. 4
Câu 7: Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số y = -2x ?
A. (2; -1) B.(-2; 1) C.(-1; 2) D.(1; -2)
Câu 8: Hình chữ nhật có diện tích không đổi, nếu chiều dài giảm một nửa thì chiều rộng sẽ:
A. Tăng gấp đôi B. Không thay đổi C. Giảm một nửa D. tăng 4 lần
II. TỰ LUẬN: (7 điểm)
Bài 1:(2điểm) Một người đi bộ với vận tốc đều 4 km/h.
a
 
Gửi ý kiến