Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra 15'

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Văn Nam
Ngày gửi: 14h:10' 26-10-2021
Dung lượng: 36.0 KB
Số lượt tải: 126
Số lượt thích: 0 người
Câu 1. Muối nào sau đây là muối axit?
A. Na2SO4. B. Fe(NO3)2. C. NaHSO4. D. K3PO4.
Câu 2. Chất nào sau đây là hiđroxit lưỡng tính theo thuyết A-rê-ni-ut?
A. Mg(OH)2. B. Ba(OH)2. C. Al(OH)3. D. Fe(OH)3.
Câu 3. Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím hóa xanh?
A. HCl. B. Na2SO4. C. NaOH. D. KCl.
Câu 4. Theo thuyết A-rê-ni-ut, kết luận nào sao đây là đúng?
A. Một hợp chất trong thành phần phân tử có hiđro là axit.
B. Một hợp chất trong thành phần phân tử có nhóm OH là bazơ.
C. Một hợp chất có khả năng phân li ra cation H+ trong nước là axit.
D. Một bazơ không nhất thiết phải có nhóm OH trong thành phần phân tử.
Câu 5. Dãy gồm các axit 2 nấc là
A. HCl, H2SO4, H2S, CH3COOH. B. H2CO3, H2SO3, H3PO4, HNO3.
C. H2SO4, H2SO3, HF, HNO3. D. H2S, H2SO4, H2CO3, H2SO3.
Câu 6. Phương trình điện li nào sau đây biểu diễn đúng?
A. Al2(SO4)3 → 2Al2+ + 3SO42-. B. CH3COONa → CH3COO- + Na+.
C. Ba(OH)2 → Ba2+ + OH2-. D. HNO2 → H+ + NO2-.
Câu 7. Trong dung dịch H3PO4 (bỏ qua sự phân li của H2O) chứa bao nhiêu loại ion? A. 2.        B. 3.       C. 4.         D. 5.
Câu 8. Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím hóa đỏ?
A. HCl.             B. K2SO4.          C. KOH.         D.  NaCl.
Câu 9. Dung dịch chất nào sau đây không làm đổi màu quỳ tím?
A. HCl.         B. Na2SO4.        C. Ba(OH)2.        D.  HClO4.
Câu 10. Đối với dung dịch axit mạnh HNO3 0,10M, nếu bỏ qua sự điện li của nước thì đánh giá nào về nồng độ mol ion sau đây là đúng?
A. [H+] = 0,10M.                                             B. [H+] > [NO3-]. C. [H+] < [NO3-].                                              D. [H+] < 0,10M.

 
Gửi ý kiến