Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

KT GIỮA HKI

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phong Lan
Ngày gửi: 07h:51' 01-11-2021
Dung lượng: 301.3 KB
Số lượt tải: 946
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG PT ................
TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN

KIỂM TRATOÁN 10
Thời gian làm bài: 90 phút

Họ tên học sinh…………………………………………………..Lớp…………………
TRẮC NGHIỆM: ĐS
1.Liệt kê các phần tử của A = {x N / (x + 2)(x-1) = 0}
A. B. C. D.
2.Liệt kê các phần tử của A = {x N / x(x+1) = 0}
A.B. C. D.
3.Liệt kê các phần tử của A = {x N / (x-3)(x+1) = 0}
A. B. C. D.
4.Mệnh đề phủ định của mệnh đề “(x < 2, x + 1> 3” là mệnh đề nào sau đây ?
A. (x > 2, x + 1 ( 3.B. (x > 2, x + 1 ( 3. C. (x > 2, x + 1 < 3.D.(x ( 2, x + 1 ( 3.
5.Mệnh đề phủ định của mệnh đề “(x > 5, x + 1 7” là mệnh đề nào sau đây ?
A. (x > 5, x + 1 = 7.B. (x > 5, x + 1 ( 7.C.(x 5, x + 1 = 7.D(x > 5, x + 1 < 7.
6..Cho mệnh đề: “(x ((, (y (( : ”. Mệnh đề nào sau đây là đúng ?
A.Phủ định của mệnh đề trên là: “(x ((, (y (( : ”.
B. Phủ định của mệnh đề trên là: “(x ((, (y (( : ”.
C. Mệnh đề đã cho là mệnh đề đúng.
D. Phủ định của mệnh đề trên là: “(x ((, (y (( : ”.
7.Tập hợp xác định bằng phương pháp liệt kê là:
A. B. C. D.
8.Tập hợp xác định bằng phương pháp liệt kê là:
A.B. C. D.
9.Tập hợp xác định bằng phương pháp liệt kê là:
A. B.C. D.
10.Cho hai tập hợp , . Kết quả nào sau đây là đúng?
A. Tất cả các kết quả trên đều đúng.B.C.D.
11.Cho hai tập hợp , . Kết quả nào sau đây là đúng?
A. B. C. D.
12.;.Khi đó 
A. B. C. D.
13.;.Khi đó 
A. B. C. D.
14.;.Khi đó 
A. B. C. D.
15.;.Khi đó 
A. B. C. D.
16.;.Khi đó 
A. B. C. D.
17.;.Khi đó 
A. B. C. D.
18. ;.Khi đó 
A. B. C. D.
19.Cho.Số các tập con của A là:
A. 4 B. 2 C. 3D.1
20.Cho.Số các tập con có một phần tử của A là:
A. 4 B. 2 C. 3D.1
21.Biết số gần đúng của . Kết quả nào sau đây là số ( với sai số tuyệt đối không vượt quá 0,001 ?
A. 3,142.B. 3,1416. C. 3,141. D. 3,1415.
22.Biết số gần đúng của . Kết quả nào sau đây là số ( với sai số tuyệt đối không vượt quá 0,0001 ?
A. 3,14. B. 3,1416. C. 3,142. D. 3,141.
23.Biết số gần đúng của . Kết quả nào sau đây là số với sai số tuyệt đối không vượt quá 0,001 ?
A. 1,4B.1,42C. D. 1,41
24.Cho hàm số điểm M thuộc đồ thị hàm số có tọa độ là:
A.(2 ;- 4) B. (1 ;3) C. (2 ; 4) D. (-1 ;7)
25.Cho hàm số điểm M thuộc đồ thị hàm số có tọa độ là:
A. (2 ;- 4) B. (1 ;3) C.(2 ; 4) D. (-1 ;7)
26.Cho hàm số điểm M thuộc đồ thị hàm số có tọa độ là:
A
 
Gửi ý kiến