Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

lịch sử

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Tuyết Mai
Ngày gửi: 07h:53' 22-06-2017
Dung lượng: 116.0 KB
Số lượt tải: 13
Số lượt thích: 0 người

BÀI TẬP LỊCH SỬ
Câu 1:Phương hướng chiến lược của quân đội và nhân dân Việt Nam trong Đông -Xuân 1953-1954 là tiến công vào
A. Những hướng quan trọng về chiến lược mà địch tương đối yếu.
B. Toàn bộ các chiến trường ở Việt Nam, Lào và Campuchia.
C. Điện Biên Phủ, trung tâm điểm của kế hoạch quân sự Nava.
D. Vùng đồng bằng Bắc bộ, nơi tập trung quân cơ động của Pháp.
Câu 2:Trongđường lối đổi mới đất nước (12-1986), Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương xây dựng
A. Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. B. Một thể chế chính trị độc lập.
C. Chế độ pháp quyền nhân dân. D. Nhà nước dân chủ kiểu mới.
Câu 3: Thắng lợi nào của quân đội và nhân dân Việt Nam đã làm phá sản âm mưu đánh nhanhthắng nhanh của thực dân Pháp trong cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương (1945-1954)?
A. Cuộc chiến đấu trong các đô thị năm 1946. B. Chiến dịch Biên giới thu-đông năm 1950.
C. Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. D. Chiến dịch Việt Bắc thu-đông năm 1947.
Câu 4: Thực tiễn lịch sử nào là yếu tố quyết định Việt Nam phải tiến hành sự nghiệp đổi mới đấtnước (từ năm 1986)?
A. Liên Xô và các nước Đông Âu tiến hành công cuộc cải tổ, cải cách.
B. Cuộc khủng hoảng kinh tế-xã hội ở Việt Nam diễn ra trầm trọng.
C. Các nước công nghiệp mới đạt nhiều thành tựu sau cải cách.
D. Xu thế quốc tế hóa diễn ra ngày càng mạnh mẽ trên thế giới.
Câu 5: Hội nghị Ianta (2-1945) không đưa ra quyết định nào dưới đây?
A. Thành lập tổ chức Liên hợp quốc. B. Phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu, châu Á.
C. Giải giáp quân Nhật ở Đông Dương. D. Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít.
Câu 6: Cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước của nhân dân Việt Nam (1954-1975) kết thúc thắng lợi đã
A. chấm dứt vĩnh viễn ách thống trị của chủ nghĩa thực dân mới trên thế giới.
B. cổ vũ mạnh mẽ phong trào đấu tranh vũ trang ở các nước Đông Nam Á.
C. tạo điều kiện để cả nước hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.
D. mở ra kỉ nguyên đất nước độc lập, thống nhất và đi lên chủ nghĩa xã hội.
Câu 7: Nguyên tắc quan trọng nhất của Việt Nam trong việc kí kết Hiệp định Sơ bộ (6-3-1946) và Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương (21-7-1954) là
A. đảm bảo giành thắng lợi từng bước. B. không vi phạm chủ quyền dân tộc.
C. phân hóa và cô lập cao độ kẻ thù. D. giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng.
Câu 8: Trong chiến lược "Cam kết và mở rộng" (được triển khai trong thập kỉ 90 của thế kỉ XX),Mĩ coi trọng việc tăng cường
A. Ứng dụng khoa học-công nghệ để phát triển năng lực sản xuất.
B. Trợ giúp cho nền kinh tế các nước tư bản đồng minh phát triển.
C. Hợp tác về kĩ thuật với các nước đồng minh để phát triển kinh tế.
D. Khôi phục, phát triển tính năng động và sức mạnh nền kinh tế Mĩ.
Câu 9: Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa phát động phong trào "Tuần lễ vàng" nhằm
A. phát triển kinh tế nông nghiệp. B. giải quyết khó khăn về tài chính.
C. giải quyết căn bản nạn đói. D. hỗ trợ cuộc kháng chiến ở Nam Bộ.
Câu 10: Nền tảng chính sách đối ngoại của Nhật Bản từ năm 1951 đến năm 2000 là
A. hướng mạnh về Đông Nam Á. B. liên minh chặt chẽ với Mĩ.
C. cải thiện quan hệ với Liên Xô. D. hướng về các nước châu Á.
Câu 11: Nhân tố chủ yếu chi phối quan hệ quốc tế trong phần lớn nửa sau thế kỉ XX là
A. Sự hình thành các liên minh kinh tế. B. Cục diện “Chiến tranh lạnh”.
C. Sự ra đời các khối quân sự đối lập. D. Xu thế toàn cầu hóa.
Câu 12: Mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 là mâu thuẫn giữa
A. Giai cấp nông dân với giai cấp địa chủ phong kiến.
B. Giai cấp vô sản với giai cấp tư sản.
C. Toàn thể nhân dân với đế quốc xâm
 
Gửi ý kiến