Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

lop 9

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: trần thị kim hoàng
Ngày gửi: 09h:03' 08-12-2018
Dung lượng: 109.0 KB
Số lượt tải: 7
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT CHỢ LÁCH TRƯỜNG THCS VĨNH HÒA
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ... /BC-THCSVH
Vĩnh Hòa, ngày ... tháng ... năm 2018

BÁO CÁO
Sơ kết công tác Kiểm tra nội bộ Học kỳ I
Năm học 2018-2019I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
1. Thuận lợi:
Đội ngũ làm công tác kiểm tra là tổ trưởng chuyên môn, nhiệt tình trong công tác, có trách nhiệm và thực hiện đúng kế hoạch đề ra.
Giáo viên có tinh thần trách nhiệm cao, nghiêm túc trong công tác giảng dạy.
Nhà trường căn cứ vào các văn bản hướng dẫn của ngành cấp trên về công tác kiểm tra nội bộ tại đơn vị.
Nhà trường xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ cụ thể và có chi tiêu cụ thể cho từng bộ phận, thành viên trong ban kiểm tra nội bộ trường.
Có sự kết hợp chặt chẽ và thống nhất giữa các bộ phận và tổ chuyên môn trong công tác kiểm tra.
Được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo phòng giáo dục.
2. Khó khăn:
Qui mô trường quá nhỏ, hầu hết giáo viên phải dạy toàn cấp nên việc học hỏi, trao đổi kinh nghiệm phải sang trường khác, gây ảnh hưởng ít nhiều đến công tác tại đơn vị.
Còn một vài giáo viên chưa mạnh dạn đổi mới phương pháp-ứng dụng CNTT trong giảng dạy.
Việc kiểm tra đánh giá chưa cụ thể còn mang tính vị nể.
II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA:
1. Kết quả kiểm tra hoạt động sư phạm nhà giáo:
a) Số giáo viên được kiểm tra:
TT
Họ và tên
Dạy môn (lớp)
Xếp loại
Nhận xét về hồ sơ
Ghi chú
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 31
Phùng Lê Trung Nhân
Tin học 6,7
Giỏi
Giỏi

Tốt


2
Đặng Tuấn Đạt
Lịch sử 7,8,9
Giỏi
Giỏi

Tốt


Tỷ lệ so với kế hoạch:
Nội dung
Tổng số
Ghi chú

TSGV được kiểm tra
02/15


Tỉ lệ (so với TSGV giảng dạy)
13.3%


TS tiết dự:
04


Xếp loại tiết dạy:
- Giỏi:
04 (100%)- Khá:
00 (0.0%)- TB:
00- Yếu:
00


b) Đánh giá ưu khuyết điểm qua kiểm tra:
* Ưu điểm:
- Giáo viên thực hiện đầy đủ các loại hồ sơ theo qui định; 100% hồ sơ đánh máy vi tính, hình thức rõ đẹp.
- Lên lớp có giáo án; giáo án đảm bảo chuẩn kiến thức kỹ năng và nội dung chương trình giảm tải; các tiết kiểm tra đảm bảo ma trận, đề, đáp án,... theo đúng qui định đặc thù bộ môn.
- Giáo viên thực hiện tiến độ điểm đúng qui định; có theo dõi mức độ tiến bộ của học sinh.
- Các tiết dạy đảm bảo đúng chuẩn kiến thức kỹ năng và nội dung chương trình giảm tải; giáo viên có đầu tư cho các tiết dạy, có quan tâm đến việc ứng dụng CNTT trong giảng dạy; các tiết dạy đều có sử dụng đồ dùng dạy học, đồ dùng sử dụng phát huy hiệu quả khá tốt.
- Áp dụng phương pháp mới trong giảng dạy, kiểm tra, đánh giá học sinh, phát huy được tính tích cực, sáng tạo của học sinh. Giáo viên có chú ý lồng ghép, tích hợp, giáo dục đạo đức, giá trị kỹ năng sống.
- Học sinh nắm được nội dung kiến thức giáo viên truyền đạt qua các tiết dạy và vận dụng vào thực hành trên lớp khá tốt.
- Giáo viên có tiến bộ so với lần kiểm tra gần đây.
* Hạn chế:
- Một số tiết trong giáo án giáo viên rút kinh nghiệm sau tiết dạy còn chung chung, đối phó, chưa cụ thể.
- Giáo viên có chú ý đến các nội dung tích hợp nhưng chưa sâu.
c) Biện pháp xử lý (nếu có): Không
2. Kết quả kiểm tra chuyên đề:
2.1. Kiểm tra chuyên đề chuyên môn:
a) Số chuyên đề đã kiểm tra:
Tổng số chuyên đề: 02 (Giỏi-Tốt: 02; Khá: 00; ĐYC: 00; chưa ĐYC: 00)
Tỷ lệ so với kế hoạch: 50%
b) Nội dung kiểm tra:
TT
Họ tên giáo viên
Môn
Tên chuyên đề
Kết quả
Ghi chú

1
Đoàn Thị Hòa
Toán
Dạy học ngoài lớp

 
Gửi ý kiến