Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Luyện tập UCLN và BCNN

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đinh Văn Hưng
Ngày gửi: 13h:51' 01-11-2021
Dung lượng: 244.6 KB
Số lượt tải: 816
Số lượt thích: 0 người
CHUYÊN ĐỀ : ƯCLN – BCNN
Quy tắc tìm UCLN.
Phân tích các số ra thừa số nguyên tố
Tìm các thừa số nguyên tố chung
Lâp tích các thừa số nguyên tố chung đó, mỗi thừa số lấy với số mũ nhỏ nhất.
Quy tắc tìm BCNN.
Phân tích các số ra thừa số nguyên tố
Tìm các thừa số nguyên tố chung, và riêng
Lâp tích các thừa số nguyên tố chung và riêng đó, mỗi thừa số lấy với số mũ lớn nhất.
Bài tập1. Tìm hai số tự nhiên a và b biết 

Vì a và b có vai trò như nhau giả sử a > b suy ra n > m
m
1

n
5

a
10

b
2

Vậy a = 10, b = 2 Hoặc a = 2 , b = 10
Bài tập 2. Tìm hai số tự nhiên a và b biết 

Vì a và b có vai trò như nhau giả sử a > b suy ra n > m
n
13
11
9

m
1
3
5

a
39
33
27

b
3
9
15

Vậy (a,b) 
Bài tập 3. Tìm hai số tự nhiên a và b biết 

Vì a và b có vai trò như nhau giả sử a > b suy ra n > m
n
23
19
17
13

m
1
5
7
11

a
115
95
85
65

b
5
25
35
55

Vậy 
Bài tập 4. Tìm hai số tự nhiên a và b biết 

Vì a và b có vai trò như nhau giả sử a > b suy ra n > m
n
29
23
19
17

m
1
7
11
13

a
87
69
57
51

b
3
21
33
39


Bài tập 5. Tìm hai số tự nhiên a và b biết 

Vì a và b có vai trò như nhau giả sử a > b suy ra n > m
n
20
5

m
1
4

a
60
15

b
3
12


Bài tập 6. Tìm hai số tự nhiên a và b biết 

Vì a và b có vai trò như nhau giả sử a > b suy ra n > m

n
90
45
18
10

m
1
2
5
9

a
180
90
36
20

b
2
4
10
18

Vậy: (a;b) 
Bài tập 7. Tìm hai số tự nhiên a và b biết 

Vì a và b có vai trò như nhau giả sử a > b suy ra n > m
n
80
16

m
1
5

a
240
48

b
3
15

Bài tập 8. Tìm hai số tự nhiên a và b biết 
Bài tập 9. Tìm hai số tự nhiên a và b biết 
Bài tập 10. Tìm hai số tự nhiên a và b biết 
Bài tập 11. Tìm hai số tự nhiên a và b biết 

DẠNG 1: Tìm tập hợp BC

Bài 1: Tìm các tập hợp sau rồi tìm BC của chúng:
a, BCNN (60;280) b, BCNN(84;108) c, BCNN(13;15) d, BCNN(10;12;15)
Bài 2: Tìm các tập hợp sau rồi tìm BC của chúng:
a, BCNN(8;9;11) b, BCNN(24;40;168) c, BCNN(40;52) d, BCNN(42;70;180)
Bài 3: Tìm các tập hợp sau rồi tìm BC của chúng:
a, BCNN(770;220) b, BCNN(154;220) c, BCNN(12;36) d, BCNN(28;56;560)
Bài 4: Tìm các tập hợp sau rồi tìm BC của chúng:
a, BCNN(25;39) b, BCNN(100;120;140)
Bài 5: Tìm BCNN cuûa:
a, 51 ; 102 và 153; b, 15 ; 18 và 120; c, 600 ; 840 và 37800; d, 72 ; 1260 và 2520.
Bài 6: Cho a = 15, b = 25. Haõy tìm:
a, BCNN của (a; b);
 
Gửi ý kiến