Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

MA TRAN KHOA SU & DIA

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đinh Quốc Nguyễn
Ngày gửi: 20h:22' 28-04-2018
Dung lượng: 56.5 KB
Số lượt tải: 159
Số lượt thích: 0 người
MA TRẬN ĐỀ MÔN KHOA HỌC LỚP 4 KTĐK HỌC KÌ 1
NĂM HỌC 2016 – 2017

Câu
Nội dung
Trắc nghiệm
Tự luậnNhận biết
Thông Hiểu
Vận dụng
Nhận biết
Thông Hiểu
Vận dụng
Vận dụng phản hồi

1

0.52

0.53

0.54

0.55
Đúng ghi Đ, sai ghi S
26
Điền vào chỗ trống
37
Nêu ……

2


8
Em đã …….


1

Mức độ nhận thức:
Nhận biết: 40%
Thông hiểu: 30%
Vận dụng: 20%
Vận dụng phản hồi: 10%
Tỉ lệ nội dung:
Trắc nghiệm: 8/16 câu - Tỉ lệ: 50%
Tự luận: 8/16 câu - Tỉ lệ: 50%
Cẩm Mỹ, ngày 29 tháng 11 năm 2016
Duyệt của BGH GVCN

MA TRẬN ĐỀ MÔN LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ LỚP 4 KTĐK HỌC KÌ 1
NĂM HỌC 2016 – 2017
Câu
Nội dung
Trắc nghiệm
Tự luậnNhận biết
Thông Hiểu
Vận dụng
Nhận biết
Thông Hiểu
Vận dụng
Vận dụng phản hồi

Phần 1. Lịch sử (4.5đ)
21
1
0.5

1

0.52

0.53
Nối … ở cột A với …. ở cột B
14
Viết tên ….

15
a. Nêu ….
b. Nêu cảm nghĩ về …..

0.5


1

Phần 2. Địa lí (5.5đ)
22
1
0.5

1
.
0.52
..
0.53
Nối ….. ở cột A ……..thích hợp ở cột B
14
Nêu ……
25
a. Tại sao …..
b. Em đã làm gì để ……

1


0.5

TỔNG CỘNG
43
2
1

Mức độ nhận thức:
Nhận biết: 40%
Thông hiểu: 30%
Vận dụng: 20%
Vận dụng phản hồi: 10%
Tỉ lệ nội dung:
Trắc nghiệm: 6/10 câu - Tỉ lệ: 60%
Tự luận: 4/10 câu - Tỉ lệ: 40%
………., ngày 29 tháng 11 năm 2016
Duyệt của BGH GVCN


 
Gửi ý kiến