Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

mam non

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Thu Le
Ngày gửi: 20h:24' 11-10-2018
Dung lượng: 72.0 KB
Số lượt tải: 37
Số lượt thích: 0 người


UBND HUYỆN XUÂN LỘC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN XUÂN HƯNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐỀ THI LÝ THUYẾT HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG
NĂM HỌC 2017- 2018.

Họ và tên người dự thi……………………………………......
Lớp:…………………………………………………………...
Trình độ chuyên môn:………….., Thân miên công tác:………năm
Thời gian làm bài 60 phút ( Từ........đến...........), ngày 14 tháng 10 năm 2017
Hãy chọn các câu trả lời sau đây bằng cách khoanh tròn vào câu (a, b, c, d) đúng nhất ( Mỗi câu đúng được 0.5đ)

Câu 1. Cấu trúc nhân cách của người giáo viên được xác định trong 3 thành phần cơ bản là
Phẩm chất đạo đức, tư tưởng, chính trị - Kiến thức - Kỹ năng nghề
Phẩm chất đạo đức, tư tưởng, chính trị - Yêu nghề mến trẻ - Đối xử công bằng với trẻ
Phẩm chất đạo đức, tư tưởng, chính trị - Đối xử công bằng với trẻ - Có trách nhiệm, siêng năng, chịu khó
Cả 3 câu trên đều đúng

Câu 2. Theo các cô, các nội dung để đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non gồm:
Nâng cao tay nghề; đảm bảo ngày giờ công; rèn luyện sức khỏe
Phẩm chất tư tưởng, chính trị; nâng cao tay nghề; phẩm chất đạo đức lối sống.
Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống ; Kiến thức chuyên môn ; kỹ năng sư phạm
Phẩm chất đạo đức; ý thức tổ chức; trinh độ tay nghề

Câu 3. Nhà giáo phải có những tiêu chuẩn nào?
Phẩm chất ,đạo đức, tư tưởng tốt
Đạt trình độ chuẩn được đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ
Đủ sức khỏe theo yêu cầu nghề nghiệp - Lý lịch bản thân rõ ràng
Cả a, b,c đều đúng.

Câu 4:Mục đích thực hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi nhằm để làm gì?
Bảo đảm hầu hết trẻ em 5 tuổi trong cả nước đều được đến lớp,.
Chuẩn bị tốt về thể chất, trí tuệ, tình cảm, thẩm mỹ, tiếng Việt và tâm lý sẳn sàng đi học.
Bảo đảm chất lượng cho trẻ em vào lớp 1.
Cả a, b,c đều đúng.


Câu 5 . Những Phương pháp nào dưới đây phát huy mạnh hơn tính tích cực nhận thức của trẻ
Vấn đáp, tìm tòi, khám phá
Thuyết minh – giải thích, minh họa
Làm thí nghiệm – giải thích, minh họa
Trẻ thực hành, quan sát, tìm tòi

Câu 6 : Trọng tâm đổi mới phương pháp dạy học hiện nay là
Tăng cường thực hành vận dụng kiến thức
Phát huy tính tích cực của trẻ
Dạy kiến thức cơ bản, vững chắc
d. Tăng cường tính linh hoạt, sáng tạo của giáo viên

Câu 7 : Vai trò của giáo viên trong phương pháp dạy học tích cực
Truyền đạt nội dung kiến thức gần gũi với trẻ
Gợi mở, hướng dẫn trẻ trong các hoạt động tìm tòi, khám phá
Tích cực sử dụng các thiết bị nghe nhìn

Câu 8 : Đối với trẻ mẫu giáo hoạt động nào sau đây đóng vai trò chủ đạo
Hoạt động lao động
Hoạt động học
Hoạt động vui chơi

Câu 9: Đối với trẻ nhà trẻ hoạt động nào sau đây đóng vai trò chủ đạo
a. Hoạt động với đồ vật
b. Hoạt động học
c. Hoạt động vui chơi
Câu 10: Ngành học Mầm Non huyện Xuân Lộc đang trọng tâm thực hiện chuyên đề gì?
a. Phát triển vận động
b. Xây dựng trường Mầm non lấy trẻ làm trung tâm
c. Phát triển ngôn ngữ
d. Câu a và b đều đúng

Câu 11: Nhiệm vụ của giáo viên trong công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em trong trường mầm non là
a. Thực hiện công tác nuôi dưỡng,
b. Thực hiện nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.
c. Thực hiện nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em, tổ chức các hoạt động, đánh giá, chịu trách nhiệm, tham gia sinh hoạt tổ chuyên môn
d. Câu a và c đúng.


Câu 12 : Các hành vi giáo viên không nên làm đối với trẻ trong trường mầm non?
a. Xúc phạm nhân phẩm, xâm phạm thân thể trẻ em, bớt xén khẩu phần ăn
b. Bỏ giờ bỏ lớp, tùy tiện cắt xén chương trình, đối xử không công bằng với trẻ em. làm việc riêng khi đang tổ chức hoạt động
c. Cả a và b đều đúng

Câu 13 : Theo thông tư 28/2016/TT-BGD ngày 30/12/2016 sửa đổi, bổ
 
Gửi ý kiến