Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

PHƯƠNG PHÁP GIẢI LIÊN KÊT GEN VÀ HOÁN VỊ GEN

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Chí Công
Ngày gửi: 05h:53' 25-02-2021
Dung lượng: 945.5 KB
Số lượt tải: 281
Số lượt thích: 0 người
VÀO ĐƯỜNG LINK XEM ĐÁP ÁN GIẢI CHI TIẾT

https://www.youtube.com/channel/UCdlrpZu_lzv-Oua1xUZMVUw/videos


LIÊN KÊT GEN VÀ HVG
Câu 1. Kiểu gen nào sau đây viết là không đúng?
A. B. C. D. 
Câu 2. Hoán vị gen xảy ra có hiệu quả với kiểu gen nào sau đây?
A. B. C. D. 
Câu 3. Kiểu gen , khi giảm phân có thể tạo ra bao nhiêu loại giao tử nếu không xảy ra đột biến và hoán vị gen:
A. 2 B. 4 C. 6 D. 8
Câu 4. Kiểu gen ,khi giảm phân có thể tạo tối đa bao nhiêu loại giao tử nếu không xảy ra đột biến?
A. 2 B. 4 C. 6 D. 8
Câu 5. Phép lai nào dưới đây sẽ cho giống kết quả phép lai phân tích cá thể dị hợp về 2 cặp gen di truyền phân li độc lập?
A. B. C. D. 
Câu 6. Những phép lai nào sau đây làm xuất hiện làm xuất hiện tỉ lệ kiểu gen là 1: 2 :1
A. B. C. D. 
Câu 7. Phép lai nào sau đây làm xuất hiện làm xuất hiện tỉ lệ phân tính là 3 :1
A. B. C. D. Tất cả đúng
Câu 8. Phép lai nào sau đây làm xuất hiện làm xuất hiện tỉ lệ phân tính là 1 :1
A. B. C. D. 
Câu 9. Một loài thực vật gen A quy định cây cao, gen a- cây thấp; gen B quả đỏ, gen b- quả trắng. Cho cây có kiểu gen giao phấn với cây có kiểu gen . Biết rằng cấu trúc nhiễm sắc thể của 2 cây không thay đổi trong giảm phân, tỉ lệ kiểu hình ở F1:
A. 1 cao-đỏ : 1 thấp-trắng B. 3 cao-trắng : 1 thấp-đỏ
C. 1 cao- trắng : 3 thấp-đỏ D. 1 cao- trắng : 2 cao-đỏ : 1 thấp đỏ
Câu 10. Ở Lúa gen H qui định thân cao,h :thân thấp,E : chín sớm, e: chín muộn các gen liên kết hoàn toàn
1.Phép lai nào dưới đây không làm xuất hiện tỉ lệ 1: 1
A. B. C. D. 
2. Phép lai nào dưới đây làm xuất hiện tỉ lệ 1: 1 :1 :1
A. B. C. D. 
3.Tỉ lệ 75% thân cao, chín sớm : 25% thân thấp , chín sớm là kết quả của phép lai
A. B. C. D. 
Câu 11. Cơ thể mang kiểu gen mỗi gen qui định một tính trạng lai phân tích có hoán vị gen với tần số 20% thì tỉ lệ kiểu hình ở con lai là
A. 9 : 9 : 3 : 3 : 1 : 1 B. 3 : 3 : 3 : 3 : 1 : 1 : 1 : 1
C. 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 D. 4 : 4 : 4 : 4 : 1 : 1 : 1 : 1
Câu 12. Trong một tế bào, xét ba cặp gen dị hợp (Aa, Bb, Dd) nằm trên 2 cặp nhiễm sắc thể thường với cặp gen Bb phân li độc lập với hai cặp gen còn lại. Kiểu gen của tế bào được viết là
A. hoặc B. hoặc 
C. hoặc D. hoặc 
Câu 14. Cơ thể dị hợp 2 cặp gen qui định 2 cặp tính trạng lai phân tích có xảy ra hoán vị với tần số 25% thì tỉ lệ kiểu hình ở con lai là
A. 75% : 25% B. 37,5% : 37,5% : 12,5% : 12,5%
C. 25% : 25% : 25% : 25% D. 42,5% : 42,5% : 7,5% : 7,5%
Câu 15. Ở một loài thực vật, gen A: thân cao, gen a: thân thấp, gen B: lá dài, gen b: lá ngắn. Hai cặp gen nằm trên cùng một cặp nhiễm sắc thể thường và không xuất hiện tính trạng trung gian. Kết quả về kiểu hình của phép lai là
 
Gửi ý kiến