Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

quan li giao duc cd dh

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Danh Thanh Thủ
Ngày gửi: 14h:17' 20-05-2019
Dung lượng: 173.5 KB
Số lượt tải: 9
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THPT GIỒNG RIỀNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỔ TIN HỌC
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


BÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
NĂM HỌC 2018-2019

Họ tên GV viết thu hoạch: ................................
Tổ chuyên môn: ....................
Năm vào ngành giáo dục: ................
Nhiệm vụ được giao trong năm học: Giảng dạy bộ môn ...............

PHẦN I: CÁC CĂN CỨ HOÀN THÀNH BÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
- Căn cứ thông tư số 30/2011/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 08 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học phổ thông;
- Căn cứ thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 07 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học phổ thông;
- Căn cứ thông tư số 27/2015/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 10 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, trung học cơ sở, phổ thông và giáo dục thường xuyên;
- Căn cứ Kế hoạch số 1136/SGDĐT-GDCN&đTBD ngày 25/05/2018 của ............................. về việc Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2018-2019;
- Căn cứ Kế hoạch số 115/KH-THPT ngày 10/07/2018 của trường ............................ về việc thực hiện công tác Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên và cán bộ quản lý trường trung học phổ thông năm học 2018-2019;
- Căn cứ theo Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2018-2019 của tổ ..........................;
- Căn cứ kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của bản thân năm học 2018-2019, tôi xin báo cáo kết quả bồi dưỡng thường xuyên như sau.
PHẦN II: KẾT QUẢ NỘI DUNG BỒI DƯỠNG
1) Nội dung 1: Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học theo cấp học:
Bồi dưỡng chính trị, thời sự, nghị quyết như: Nghị quyết của Đảng, của Tỉnh ủy về nhiệm vụ kinh tế xã hội, về quan điểm đường lối phát triển giáo dục và đào tạo; Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2018-2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; các nội dung về đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo; các văn bản chỉ đạo của Bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo.
Các chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2019.
Tự chấm điểm: 10đ
2) Nội dung 2: Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học:
Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học:
Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho giáo viên, các nội dung về đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học của địa phương. Thực hiện nhiệm vụ năm học theo chỉ đạo của phòng GDTrH.
Tự chấm điểm: 10đ
3) Nội dung 3: Bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của giáo viên
- Thời lượng: 60 tiết
CÁC MODULE ĐƯỢC CHỌN ĐỂ BỒI DƯỠNG LÀ:
3.1. MODULE 6: XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP CHO HỌC SINH THPT
1. Thúc đẩy động cơ học tập của học sinh trung học phổ thông.
2. Xây dựng bầu không khí học tập cho học sinh trung học phổ thông
3. Dạy học tích cực
Phát triển môi trường học tập là việc tạo ra các điều kiện thuận lợi từ bên ngoài để kích thích các động cơ học tập của học sinh, thúc đẩy học sinh thực hiện hoạt động học tập của bản thân nhằm hoàn thành mục tiêu học tập đã đề ra.
* Quá trình thực hiện:
Bước 1: Nghiên cứu kỹ các nội dung đã được chỉ ra trong module này.
Bước 2: Tham khảo, nắm các văn bản, nội quy quy định của ngành, sở, trường và tổ chuyên môn về việc xây dựng môi trường học tập cho học sinh.
Bước 3: Lập kế hoạch giảng dạy bộ môn, kế hoạch cá nhân, kế hoạch chủ nhiệm.
Bước 4: Thực hiện theo các kế hoạch đã đề ra.
Bước 5: Bổ sung, chỉnh lý các kế hoạch trong quá trình thực hiện và khi được cấp trên nhắc nhở, góp ý.
* Kết quả:
Trong năm học vừa qua, dưới sự chỉ đạo và giúp đỡ của Ban Giám Hiệu nhà trường, các tổ chức đoàn thể, tổ chuyên môn, bản thân tôi đã góp phần xây dựng môi trường học tập cho học sinh trong nhà trường, đặc biệt ở những lớp tôi trực tiếp tham gia giảng dạy.
Từ đầu năm học, tôi đã xây dựng được kế hoạch giảng dạy bộ môn
 
Gửi ý kiến