Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

quan li giao duc cd dh

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Coor Viếu
Ngày gửi: 19h:12' 23-04-2021
Dung lượng: 76.8 KB
Số lượt tải: 4
Số lượt thích: 0 người
MỞ ĐẦU
1. Lý do tham gia khóa bồi dưỡng:
-Thực hiện chuẩn nghề nghiệp giáo viên đối với bản thân mỗi giáo viên, hiểu rõ vị trí của bản thân, vị trí việc làm, thực hiện đúng trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của một giáo viên, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước ta, góp phần vào việc đưa các chủ trương, chính sách đó vào thực tiễn đời sống vì mục tiêu phát triển bền vững. Sớm thực hiện các chính sách cải cách tiền lương giáo viên, xếp hạng lương, bậc lương cho giáo viên cụ thể, bố trí việc làm hợp lí với phẩm chất và năng lực của từng giáo viên.
- Những mục tiêu cần đạt sau khóa bồi dưỡng cho cá nhân, cho tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường. Tiếp tục tự học tự rèn luyện bản thân, tham gia tích cực các buổi tập huấn chương trình giáo dục phổ thông mới, thường xuyên cập nhật, tìm hiểu các thông tin mới chính thống về lí luận nhà nước, hành chính nhà nước, chiến lược chính sách phát triển giáo dục và đào tạo, quản lí giáo dục, chính sách phát triển giáo dục trong cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, công tác tư vấn học đường trong trường THCS, xây dựng và phát triển kế hoạch giáo dục và dạy học, tổ chức hoạt động giáo dục, hoạt động dạy học, dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh THCS, sinh hoạt chuyên môn, bồi dững nghiệp vụ giáo viên THCS, xây dựng mối quan hệ trong và ngoài nhà trường nâng cao chất lượng giáo dục, dạy học và phát triển trường học.
2.Đối tượng nghiên cứu:Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên THCS là chuyên đề có ý nghĩa nhất, liên quan đến lĩnh vực hoạt động cụ thể của bản thân giáo viên chúng tôi.
3.Nhiệm vụ nghiên cứu: Nêu các nhiệm vụ cần thực hiện để đạt được các kết quả thu hoạch cuối khóa bồi dưỡng.
- Biết và làm rõ yêu cầu năng lực giáo viên THCS ở thế kỉ XXI
- Hiểu rõ nội dung phát triển năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên giáo viên cốt cán ở trường THCS
- Nghiên cứu và liên hệ thực tiễn việc phát triển đội ngũ giáo viên cốt cán trong trường THCS đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.
NỘI DUNG
PHẦN 1. KẾT QUẢ THU HOẠCH KHI THAM GIA KHÓA BỒI DƯỠNG
1.1. Giới thiệu tổng quan về các chuyên đề
1.1.1. Chuyên đề lí luận nhà nước và hành chính nhà nước
Quản lý nhà nước là một dạng quản lý xã hội đặc biệt, xuất hiện và tồn tại cùng với sự xuất hiện và tồn tại của nhà nước. Đó chính là hoạt động quản lý gắn liền với hệ thống các cơ quan thực thi quyền lực nhà nước - bộ phận quan trọng của quyền lực chính trị trong xã hội, có tính chất cưỡng chế đơn phương đối với xã hội. Quản lý nhà nước được hiểu trước hết là hoạt động của các cơ quan nhà nước thực thi quyền lực nhà nước.
Hành chính được hiểu là hoạt động chấp hành và điều hành trong việc quản lý một hệ thống theo những quy định định trước nhằm giúp cho hệ thống đó hoàn thành mục tiêu của mình. Trong hoạt động của nhà nước, hoạt động hành chính nhà nước gắn liền với việc thực hiện một bộ phận quan trọng của quyền lực nhà nước là quyền hành pháp – thực thi pháp luật.Như vậy, hành chính nhà nước được hiểu là một bộ phận của quản lý nhà nước.
Có thể hiểu hành chính nhà nước là: sự tác động có tổ chức và điều chỉnh bằng quyền lực nhà nước đối với các quá trình xã hội và hành vi hoạt động của công dân, do các cơ quan trong hệ thống hành pháp từ trung ương đến cơ sở tiến hành để thực hiện những chức năng và nhiệm vụ của nhà nước, phát triển các mối quan hệ xã hội, duy trì trật tự, an ninh, thoả mãn các nhu cầu hợp pháp của các công dân.
Ở Việt Nam, hoạt động hành chính nhà nước phải nằm dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhằm hiện thực hóa chủ trương, đường lối của Đảng trong mỗi giai đoạn nhất định.
1.1.2. Chuyên đề chiến lược và chính sách phát triển giáo dục và đào tạo
Tư tưởng xuyên suốt từ quan điểm đến mục tiêu và các giải pháp Chiến lược phát triển GD 2011-2020 là ưu tiên nâng cao chất lượng GD, người học là tâm điểm của Chiến lược, hướng tới phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất của người học; đảm bảo công bằng trong tiếp cận GD, tạo cơ hội học tập suốt đời cho mỗi người dân, góp phần từng bước xây dựng xã hội học tập; phát triển GD đáp ứng nhu cầu phát triển
 
Gửi ý kiến