Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

tap lam van 2

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Thanh Huế
Ngày gửi: 21h:37' 21-04-2018
Dung lượng: 90.5 KB
Số lượt tải: 343
Số lượt thích: 0 người
Họ và tên: ………………………………
Lớp :
Trường: TH&THCS Tân Thịnh

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II
NĂM HỌC: 2016 – 2017
Môn: Toán
Thời gian: 40 phút
(Không kể thời gian phát đề)


Điểm
Nhận xét của giáo viên1. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.
a) Trong các phân số sau đây phân số lớn hơn 1 là:
A. B. C. D. 
b) Trong các số: 105; 5643; 2718; 345 số nào chia hết cho 2?
A. 105 B. 5643 C. 2718 D. 345
2. Viết vào chỗ chấm cho thích hợp:
Trong hình bình hành ABCD có: A B
a) Cạnh AB bằng cạnh ……
b) Cạnh AD bằng cạnh …...
c) Cạnh AB song song với cạnh …….
d) Cạnh AD song song với cạnh……. D C
3. Viết các số:
a) Ba trăm sáu mươi lăm nghìn bảy trăm bốn mươi hai;
……………………………………………………………………………………..
b) Một trăm linh năm triệu không trăm bốn mươi ba nghìn không trăm linh chín.
……………………………………………………………………………………..
4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
a) Chữ số 4 trong số 17 406 chỉ:
A. 4 B. 40 C. 400 D. 4000
b) Số thích hợp để viết vào chỗ chấm để 1m2 25cm2 = … cm2 là:
A. 25 B. 125 C. 1025 D. 125cm2
5. Viết tiếp vào chỗ chấm để được câu trả lời đúng.
Trung bình cộng của hai số bằng 30. Biết một trong hai số đó bằng 20, tìm số kia.
Trả lời: Số cần tìm là……………..
6. Tính:
a) =...............................................................................................................
b) .....................................................................................................................
7. Viết tiếp vào chỗ chấm để được câu trả lời đúng.
Một hình bình hành có diện tích là 420cm2. Biết chiều cao là 12cm. Tính độ dài đáy của hình bình hành đó?
Trả lời: Độ dài đáy của hình bình hành là: .....................................................
8. Tính bằng cách thuận tiện nhất:
a) 5 x 36 x 2 b) 127 + 1 + 73 + 39
....................................................................................................................................... ......................................................................................................................................
....................................................................................................................................... ......................................................................................................................................
9. Một trường tiểu học có số học sinh gái ít hơn số học sinh trai là 120 học sinh. Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh trai, bao nhiêu học sinh gái, biết rằng số học sinh gái bằng số học sinh trai?
Bài giải
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
10. Tìm :
 46 + 54  = 1200

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II
MÔN: TOÁN – LỚP 4. NĂM HỌC 2016 – 2017
* Mỗi câu đúng cho 1 điểm:
1. a) C b) C
2. Mỗi ý đúng 0,25 điểm
a) Cạnh AB bằng cạnh DC
b) Cạnh AD bằng cạnh BC
c) Cạnh AB song song với cạnh DC
d) Cạnh AD song song với cạnh BC
3. Viết các số:
a) 365 742 b) 105 043 009
4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
a) C b) B
5. Số cần tìm là 40
6. Tính:
a) == 
b) = 
7. Độ dài đáy của hình bình hành là 35
8. Mỗi ý đúng 0,5 điểm
a) 5 x 36 x 2 = (5 x 2) x 36 b) 127 + 1 + 73 + 39 = (127 + 73) + (1 + 39)
= 10 x 36 = 200 + 40
= 360 = 240
9. Ta có sơ đồ:
? học sinh
Gái : 120 học sinh
Trai:

? học sinh
Theo sơ đồ hiệu số phần bằng nhau là:
7 – 5 = 2 ( phần)
Số học sinh gài là:
120 : 2 x 5 = 300 ( học sinh)
Số học sinh trai là:
300 + 120 = 420 ( học sinh)
Đáp số: Học sinh gái: 300 học sinh
Học sinh trai: 420 học sinh10.  46 + 54  = 1200
 (45 + 54 ) = 1200
 100 = 1200
 = 1200 : 100
 = 12
 
Gửi ý kiến