Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề thi chọn HSG

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Duy Phong
Ngày gửi: 14h:59' 27-06-2018
Dung lượng: 25.0 KB
Số lượt tải: 894
Số lượt thích: 0 người
BÀI TẬP
Hãy chia các động từ sau đây bằng thì hiện tại đơn ,hiện tại tiếp diễn hoặc thì tương lai đơn:
1. My father ( go ) to work everyday.
(……………………………………………………
2. She (not/ go) to school on Sundays.
(……………………………………………………
3. Vinh and Lan (do) their homework now.
(……………………………………………………
4. They ( listen) to music at the present ?
(……………………………………………………?
5. He ( brush )his teeth every morning ?
(……………………………………………………?
6. His sister (not / study) English now. She ( watch) T.V
(……………………………………………………............................................................
7. We ( not/go) to school next Sunday.
(……………………………………………………
8. Mrs Ha (clean) the room in the morning.
(……………………………………………………
9. What you (do) next summer?
(……………………………………………………
10. Mrs Bon ( cook ) lunch for you everyday?
(……………………………………………………………………..?
11. We (not / play) a kite in the morning. We (play) it in the afternoon.
(……………………………………………………………………..........................................
12. My mother and my father (read) books in the room at the present.
(………………………………………………………………………........................................
13. Where your mother (go) at the moment?
(……………………………………………………
14. Mr Nham (teach) us maths and literature.
(……………………………………………………
15. Why you (not/ have ) a cup of tea ?
(……………………………………………………
16. My friend (not / study) English at the present.
(……………………………………………………
17. Nam and Tuan (ride) their bikes to school every day?
(……………………………………………………
18. What you (do) tomorrow?
(……………………………………………………
19. We (be) students at Bong Son lower secondary school in 2019.
(……………………………………………………..............................................
20. Tomorrow my children (not / go) to school. They (stay) at home.
(…………………………………………………….............................................. 
Gửi ý kiến