Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Tiếng Anh 3 FAMILY AND FRIEND 3. Đề thi học kì 1

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: nguyễn thị linh hương
Ngày gửi: 07h:35' 09-05-2021
Dung lượng: 281.3 KB
Số lượt tải: 918
Số lượt thích: 0 người
FIRST SEMESTER TEST OF ENGLISH FOR THE THIRD GRADERS
School year: 2020 – 2021 - Time allotted: 35 minutes
School: ____________________
Class: _____________________


Student’s name:
___________________________
Scores:

I. Listen and number (1point)
/
/
/


_____
____
_____
_____


II. Listen and color (1point).
1


2

3
4III. Circle the correct answer (2 points)
1. How old are you?2. Is this your kite?
a. I’m fine, thanks. a. Yes, they are.
b. I’m Maria. b. No, it doesn’t.
c. I’m nine years old. c. No, it isn’t.
3. Where is the car? 4. Is she a teacher?
a. It’s on the slide.a. Yes, she is
b. It’s in the slide.b. Yes, he is.
c. It’s on slide. c. No, he isn’t.
IV. Read. Circle the correct answer ( 2 points)
Hello, my name is Linh. I am a student in Tran Quoc Toan School. This is my bag. It’s blue. My books, pens and pencils are in my bag. Look at this bike. This is my sister’s bike. It’s red. My bike is blue. My bike is under the tree. We love our bikes.
What’s the girl’s name?
Her name’s Trang
Her name’s Linh.
Her name’s Toan.
Linh’s bag is …….
blue
red
green


What can you see in Linh’s bag?
books, erasers and pencils.
books, pens and pencils.
books, bikes and pencils.

Where’s Linh’s bike?
It’s on the van.
It’s in the box.
It’s under the tree.


V. Look and write ( 2 points)
/
1……………… 2………………… 3…………… 4………………


5.……………. 6.… …………… 7………………… 8…… ……….
VI. Unscramble and write ( 2 points)
1. this /kite / Is / your / ?/
_________________________________________________
2. teddy bear/ This/ Rosy/ is/ ‘s/ . /
_____________________________________________________
3. name/ What/ is/ your/?
_____________________________________________________
4. are/ These/ eyes/ my/.
____________________________________________________

ANSWERKEY FOR THETHIRD GRADERS
SCHOOL YEAR: 2020 - 2021
I. Listen and number (1 point)
He is a farmer.
This is my yo-yo.
These are my eyes.
Is this your coat? No, it isn’t. it’s my hat.
II.Listen and color( 1 point)
The rabbit is pink.
Is that your bag? No, my bag is blue.
Let’s play on that green slide.
The tree is yellow.
III. Circle the correct answer (2 points)
1.c2.c 3.a 4.a
IV. Read. Circle the correct answer ( 2 points)
1 .b 2. a 3. b 4. c
IV. Look and write ( 2 points)
1. farmer 2. kite 3. slide4. police officer
5. mouth 6. teddy bear7. seesaw8. train
V. Unscramble and write ( 2 points)
1. Is this your kite?
2. This is Rosy’s teddy bear.
3. What is your name?
4. These are my eyes.The end 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓