Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi học kì 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Y Tuôt Mlô
Ngày gửi: 19h:26' 24-12-2020
Dung lượng: 12.6 KB
Số lượt tải: 60
Số lượt thích: 0 người
# Hai dạng lặp FOR - DO trong PASCAL là dạng lặp tiến và dạng lặp lùi. Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau đây:
A. Biểu thức giá trị đầu và biểu thức giá trị cuối có thể thuộc kiểu số thự
B. Ở dạng lặp lùi lệnh sau DO được thực hiện tuần tự, với biến đếm lần lượt nhận giá trị từ giá trị đầu đến giá trị cuối.
C. Ở dạng lặp lùi lệnh sau DO có thể không được thực hiện lần nào, đó là trường hợp giá trị cuối nhỏ hơn giá trị đầu.
D. Ở dạng lặp tiến lệnh sau DO luôn được thực hiện ít nhất một lần.
# Trong NNLT Pascal, đoạn chương trình sau dùng để làm gì?
Var x,y,t: integer;
Begin
x:=t; t:=y; y:=x;
End.
A. Hoán đổi giá trị của y và t
B. Cho 3 biến nhận 1 giá trị
C. Hoán đổi giá trị của x và t
D. Hoán đổi giá trị của x và y
# Chọn cú pháp đúng
A. Program .
B. Uses ;
C. Const :=;
D. Var :;
# Đoạn chương trình sau cho ra kết quả là gì?
For i:=M to N do If (i mod 3 = 0) or (i mod 5 = 0) then T:=T+i;
A. Tính tổng các số chia hết cho 3 trong phạm vi M và N
B. Tính tổng các số chia hết cho 5 trong phạm vi M và N
C. Tính tổng các số chia hết cho 3 hoặc cho 5 trong phạm vi 3 và 5
D. Tính tổng các số chia hết cho 3 hoặc cho 5 trong phạm vi M và N
# Xác định kết quả sau khi thực hiện lệnh sau: A:=sqr(3)/sqrt(9);
A. A được gán giá trị là 9
B. A được gán giá trị là 6

C. A được gán giá trị là 3
D. A được gán giá trị là 1
# Trong các kiểu dữ liệu sau, kiểu nào dùng bộ nhớ lưư trữ là 4 byte?
A. Word
B. Longint
C. Extended
D. Real
# Để khai báo biến, trong Pascal ta sử dụng từ khóa nào?
A. USES
B. CONST
C. BEGIN
D. VAR
# Phát biểu nào sau đây có thể làm biểu thức điều kiện trong cấu trúc rẽ nhánh?
A. “ A>B ”
B. A>B
C. A≤B
D. “A nho hon B"
# Cho đoạn chương trình sau: x := 10; y := 20; writeln(`x + y`); kết quả ra màn hình sẽ là gì?
A. 20
B. x+y
C. 30
D. 10
# Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, về mặt cú pháp cách viết các lệnh ghép nào sau đây là đúng ?
A. Begin : A := 1 ; B := 5 ; End ;
B. Begin A := 1 ; B := 5 ; End :
C. Begin A := 1 ; B := 5 ; End ;
D. Begin ; A := 1 ; B := 5 ; End ;
# Chương trình dịch là:
` Chương trình có chức năng chuyển đổi chương trình được viết bằng ngôn ngữ lập trình bậc cao thành chương trình thực hiện được trên máy tính cụ thể;
B. Chương trình dịch ngôn ngữ tự nhiên ra ngôn ngữ máy;
C. Chương trình có chức năng chuyển đổi chương trình được viết bằng ngôn ngữ máy thành ngôn ngữ bậc cao
D. Chương trình dịch ngôn ngữ máy ra ngôn ngữ tự nhiên;
# Hãy chọn phương án ghép đúng . Với cấu trúc rẽ nhánh IF <điều kiện> THEN ELSE , lệnh 2 được thực hiện khi:
A. Điều kiện được tính toán xong;
B. Điều kiện được tính toán và cho giá trị đúng;
C. Điều kiện không tính được;
D. Điều kiện được tính toán và cho giá trị sai;
# Trường hợp nào sau đây không phải là lệnh gán trong Pascal:
A. cd:= 50;
B. a:= a*2;
C. a:= 10;
D. a+b:= 1000;
# Cho biết kết quả của đoạn chương trình
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓