Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

vat li cd dh

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Vương
Ngày gửi: 15h:11' 25-04-2022
Dung lượng: 192.0 KB
Số lượt tải: 42
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ 1

ĐỀ MINH HỌA KÌ THI THPT QUỐC GIA 2021
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: VẬT LÝ
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề


Câu 1: Một nguyên tử đang ở trạng thái trung hòa về điện thì nhận thêm hai electron. Điện tích của nguyên tử sau đó bằng 
A.3,2.1
0−19
C B.6,1.1
0−19
C C3,2.1
0−19
C D.0C
Câu 2: Cho mạch điện không đổi như hình vẽ. Mạch ngoài chứa điện trở 𝑅, nguồn có suất điện động 𝜉 và điện trở trong 𝑟. Hiệu điện thế giữa hai điểm 𝑀 và 𝑁 được xác định bằng biểu thức nào sau đây?/
A
𝑈
𝑀𝑁=𝜉−𝐼𝑟. B
𝑈
𝑀𝑁=𝜉−𝐼𝑅. C
𝑈
𝑀𝑁=−𝜉+𝐼𝑟. D
𝑈
𝑀𝑁=−𝜉+𝐼𝑅.
Câu 3: Hạt tải điện trong chất khí là
A.lỗ trống. B.electron, ion dương và ion âm. C.ion dương. D.ion âm.
Câu 4: Bộ phận giảm xóc trong xe ô tô là ứng dụng của hiện tượng
A.dao động tắt dần. B.dao động duy trì. C.cộng hưởng. D.dao động tự do.
Câu 5: Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng 𝑘 và vật nhỏ có khối lượng 𝑚.Trong dao động điều hòa, thời gian giữa hai lần liên tiếp vật đi qua vị trí động năng bằng thế năng là
A.𝛥𝑡
𝜋
3
𝑚
𝑘. B.𝛥𝑡
𝜋
3
𝑘
𝑚. C.𝛥𝑡
𝜋
2
𝑚
𝑘. D.𝛥𝑡
1
3
𝑘
𝑚.
Câu 6: Cho hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số
𝑥
1 và
𝑥
2. Biết độ lệch pha giữa hai dao động này là 𝛥𝜑
𝜋
2. Li độ 𝑥 của dao động tổng hợp được xác định bởi
A.𝑥
𝑥
1
𝑥
2. B.𝑥
𝑥
1
𝑥
2.
C.𝑥
𝑥
1
2
𝑥
2
2. D.𝑥
𝑥
1
2
𝑥
2
2+2
𝑥
1
𝑥
2
𝑐𝑜𝑠
𝛥
𝜑.
Câu 7: Một sóng cơ hình sin truyền theo chiều dương của trục 𝑂𝑥 với bước sóng 𝜆=. 𝑀 và 𝑁 là hai phần tử trên 𝑂𝑥 có vị trí cân bằng cách nhau một khoảng 𝛥𝑑=. Độ lệch pha dao động giữa hai phần tử này là
A
𝜋
10. B
3𝜋
10. C
3𝜋
5. D
7𝜋
10.
Câu 8: Thí nghiệm giao thoa sóng ở mặt nước với hai nguồn kết hợp dao động ngược pha . Sóng do hai nguồn phát ra có bước sóng 𝜆. Cực tiểu giao thoa cách hai nguồn những đoạn
𝑑
1 và
𝑑
2 thỏa mãn 
A
𝑑
1
𝑑
2=𝑛𝜆 với 𝑛=0,±1,±2,... B
𝑑
1
𝑑
2
𝑛+0,5
𝜆 với 𝑛=0,±1,±2,...
C
𝑑
1
𝑑
2
𝑛+0,25
𝜆 với 𝑛=0,±1,±2,... D
𝑑
1
𝑑
2
2𝑛+0,75
𝜆 với 𝑛=0,±1,±2,...
Câu 9: Âm sắc là đặc trưng sinh lý của âm gắn liền với
A.Tần số âm. B.Cường độ âm. C.Mức cường độ âm. D.Đồ thị dao động âm.
Câu 10: Đặt điện áp xoay chiều 𝑢=𝑈
2
𝑐𝑜𝑠
𝜔
𝑡
𝜔>0 vào hai đầu một cuộn cảm thuần 𝐿 thì cường độ dòng điện qua mạch được xác định bằng biểu thức
A.𝑖=𝜔𝐿𝑈
2
𝑐𝑜𝑠
𝜔𝑡
𝜋
2. B.𝑖=𝜔𝐿𝑈
2
𝑐𝑜𝑠
𝜔𝑡
𝜋
2.
C.𝑖
𝑈
2
𝐿𝜔
𝑐𝑜𝑠
𝜔𝑡
𝜋
2. D.𝑖
𝑈
2
𝐿𝜔
𝑐𝑜𝑠
𝜔𝑡
𝜋
2.
Câu 11: Đặt điện áp xoay chiều 𝑢
𝑈
0
𝑐𝑜𝑠
𝜔
𝑡
𝑈
0>0 vào hai đầu một
 
Gửi ý kiến