Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Gốc > Tiểu học > Lớp 4 > Khoa học 4 > (1789 bài)

Thumbnail

Đề thi học kì 2

Ngày gửi: 2022-05-30 21:31:14

Thumbnail

Đề thi học kì 2

Ngày gửi: 2022-05-16 09:04:56

Thumbnail

Đề thi học kì 2

Ngày gửi: 2022-05-13 21:39:33

Thumbnail

Đề thi cuối học kì 2

Ngày gửi: 2022-05-06 21:23:51

Thumbnail

Đề cương ôn thi

Ngày gửi: 2022-05-03 17:04:18

Thumbnail

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM

Ngày gửi: 2022-04-27 17:34:43

Thumbnail

Các đề luyện thi

Ngày gửi: 2022-04-19 15:48:07

Thumbnail

Đề thi học kì 2

Ngày gửi: 2022-04-19 00:20:54

Thumbnail

Đề thi học kì 2

Ngày gửi: 2022-04-13 21:21:53

Thumbnail

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2022-03-25 13:43:57

Thumbnail

Đề khảo sát chất lượng

Ngày gửi: 2022-03-14 10:41:12

Thumbnail

Đề thi học kì 2

Ngày gửi: 2022-03-14 10:38:25

Thumbnail

Đề thi học kì 2

Ngày gửi: 2022-03-03 19:32:20

Thumbnail

Đề thi học kì 2

Ngày gửi: 2022-03-03 19:31:40

Thumbnail

Đề thi học kì 2

Ngày gửi: 2022-03-01 20:17:12

Thumbnail

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2022-03-01 19:58:25

Thumbnail

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2022-02-21 14:19:40

Thumbnail

Đề thi học kì 2

Ngày gửi: 2022-01-24 20:00:11

Thumbnail

Ngân hàng câu hỏi

Ngày gửi: 2022-01-22 01:04:02

Thumbnail

Đề thi cuối kì 1

Ngày gửi: 2022-01-19 23:18:10

Thumbnail

Đề thi học kì 2

Ngày gửi: 2022-01-17 15:50:07

Thumbnail

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2022-01-17 15:08:07

Thumbnail

Đề thi học kì 2

Ngày gửi: 2022-01-17 14:57:41

Thumbnail

Bộ câu hỏi trắc nghiệm khoa h...

Ngày gửi: 2022-01-15 23:41:08

Thumbnail

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2022-01-11 20:39:44

Thumbnail

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2022-01-11 19:28:56

Thumbnail

Đề thi học kì 2

Ngày gửi: 2022-01-10 15:16:57

Thumbnail

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2022-01-04 15:20:57

Thumbnail

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2022-01-02 18:41:43

Thumbnail

Khoa học 4

Ngày gửi: 2022-01-02 14:46:27

Thumbnail

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2021-12-27 16:45:11

Thumbnail

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2021-12-25 19:46:48

Thumbnail

Đề thi học kì 2

Ngày gửi: 2021-12-25 16:32:48

Thumbnail

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2021-12-25 10:25:08

Thumbnail

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2021-12-25 10:18:23

Thumbnail

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2021-12-24 20:59:19