Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Toán học 2. Các đề luyện thi

Word-logo-small

Các đề luyện thi - nguyễn quỳ...

Ngày gửi: 2021-09-29 22:46:48

Word-logo-small

Các đề luyện thi - Trần Nữ Cẩ...

Ngày gửi: 2021-09-02 08:52:23

Pdf-small

Các đề luyện thi - Nguyễn Thị...

Ngày gửi: 2021-08-19 15:59:44

Pdf-small

Các đề luyện thi - Nguyễn Quả...

Ngày gửi: 2021-07-27 10:29:08

Pdf-small

Các đề luyện thi - Nguyễn Quả...

Ngày gửi: 2021-07-27 10:28:42

Word-logo-small

Các đề luyện thi - Nguyễn Quả...

Ngày gửi: 2021-07-27 10:27:21

Word-logo-small

Các đề luyện thi - Ngô Thúy

Ngày gửi: 2021-07-07 10:09:00

Word-logo-small

Các đề luyện thi - Nguyễn Thị...

Ngày gửi: 2021-06-08 20:53:25

Word-logo-small

Các đề luyện thi - Nguyễn Thị...

Ngày gửi: 2021-06-08 20:50:10

Word-logo-small

Các đề luyện thi - Nguyễn Thị...

Ngày gửi: 2021-06-08 20:49:48

Word-logo-small

Các đề luyện thi - Nguyễn Thị...

Ngày gửi: 2021-06-08 20:49:13

Word-logo-small

Các đề luyện thi - Nguyễn Thị...

Ngày gửi: 2021-06-08 20:48:39

Word-logo-small

Các đề luyện thi - Giang Thịn...

Ngày gửi: 2021-04-23 08:53:35

Word-logo-small

Các đề luyện thi - Nguyễn Thị...

Ngày gửi: 2021-04-21 21:19:22

Word-logo-small

Các đề luyện thi - muu thị hu...

Ngày gửi: 2021-04-18 09:34:50

Word-logo-small

Các đề luyện thi - Lê T

Ngày gửi: 2021-04-07 07:59:43

Word-logo-small

Các đề luyện thi - Lê T

Ngày gửi: 2021-04-03 15:31:48

Word-logo-small

CÁC ĐỀ LUYỆN THI CUỐI KÌ 1 LỚ...

Ngày gửi: 2020-12-10 09:11:14

Word-logo-small

Các đề luyện thi - Minh Huy

Ngày gửi: 2020-11-09 18:43:56

Word-logo-small

Các đề luyện thi - Lê Tuấn Phong

Ngày gửi: 2020-09-15 10:29:14

Word-logo-small

Các đề luyện thi - Roan Thi Loan

Ngày gửi: 2020-06-19 21:57:33

Word-logo-small

Các đề luyện thi - Phạm Thị Đẹp

Ngày gửi: 2020-05-26 21:52:35

Word-logo-small

Các đề luyện thi - Mai Thi Mo...

Ngày gửi: 2020-05-05 09:40:18

Word-logo-small

Các đề luyện thi - Cao Thanh ...

Ngày gửi: 2020-04-27 09:25:28

Word-logo-small

Các đề luyện thi - Lê Bảo Dương

Ngày gửi: 2020-04-21 15:29:41

Word-logo-small

Các đề luyện thi cuối HKII - ...

Ngày gửi: 2020-04-18 10:29:01

Word-logo-small

Các đề luyện thi - Phùng Thị ...

Ngày gửi: 2020-04-15 09:49:41

Word-logo-small

Các đề luyện thi - Lê Bảo Dương

Ngày gửi: 2020-04-06 09:26:27

Word-logo-small

Các đề luyện thi - Bùi Quế Ph...

Ngày gửi: 2020-04-05 19:41:04

Word-logo-small

Các đề luyện thi - Bùi Thị Hoa

Ngày gửi: 2020-03-22 12:18:34

Word-logo-small

Các đề luyện thi - Bùi Thị Hoa

Ngày gửi: 2020-03-22 12:17:56

Word-logo-small

Các đề luyện thi - Bùi Thị Hoa

Ngày gửi: 2020-03-22 12:17:11

Word-logo-small

Các đề luyện thi - Bùi Thị Hoa

Ngày gửi: 2020-03-22 11:40:22

Word-logo-small

Các đề luyện thi - Lê Thị Tha...

Ngày gửi: 2020-03-12 19:54:15

Word-logo-small

Các đề luyện thi - Trần Thị H...

Ngày gửi: 2020-02-21 13:21:37

Word-logo-small

Các đề luyện thi - emilly emily

Ngày gửi: 2020-02-21 09:00:43