Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Toán học 2. Các đề luyện thi

Thumbnail

Các đề luyện thi - hoàngthijt...

Ngày gửi: 2022-03-17 10:34:05

Thumbnail

Các đề luyện thi - Trần Khánh...

Ngày gửi: 2022-01-20 11:22:54

Thumbnail

Các đề luyện thi - nguyễn lâm...

Ngày gửi: 2022-01-15 21:05:10

Thumbnail

Các đề luyện thi - ĐẶNG THIÊN...

Ngày gửi: 2021-12-13 16:55:17

Thumbnail

Các đề luyện thi - nguyễn quỳ...

Ngày gửi: 2021-09-29 22:46:48

Thumbnail

Các đề luyện thi - Trần Nữ Cẩ...

Ngày gửi: 2021-09-02 08:52:23

Thumbnail

Các đề luyện thi - Nguyễn Thị...

Ngày gửi: 2021-08-19 15:59:44

Thumbnail

Các đề luyện thi - Nguyễn Quả...

Ngày gửi: 2021-07-27 10:29:08

Thumbnail

Các đề luyện thi - Nguyễn Quả...

Ngày gửi: 2021-07-27 10:28:42

Thumbnail

Các đề luyện thi - Nguyễn Quả...

Ngày gửi: 2021-07-27 10:27:21

Thumbnail

Các đề luyện thi - Ngô Thúy

Ngày gửi: 2021-07-07 10:09:00

Thumbnail

Các đề luyện thi - Nguyễn Thị...

Ngày gửi: 2021-06-08 20:53:25

Thumbnail

Các đề luyện thi - Nguyễn Thị...

Ngày gửi: 2021-06-08 20:50:10

Thumbnail

Các đề luyện thi - Nguyễn Thị...

Ngày gửi: 2021-06-08 20:49:48

Thumbnail

Các đề luyện thi - Nguyễn Thị...

Ngày gửi: 2021-06-08 20:49:13

Thumbnail

Các đề luyện thi - Nguyễn Thị...

Ngày gửi: 2021-06-08 20:48:39

Thumbnail

Các đề luyện thi - Giang Thịn...

Ngày gửi: 2021-04-23 08:53:35

Thumbnail

Các đề luyện thi - Nguyễn Thị...

Ngày gửi: 2021-04-21 21:19:22

Thumbnail

Các đề luyện thi - muu thị hu...

Ngày gửi: 2021-04-18 09:34:50

Thumbnail

Các đề luyện thi - Lê Thương

Ngày gửi: 2021-04-07 07:59:43

Thumbnail

Các đề luyện thi - Lê Thương

Ngày gửi: 2021-04-03 15:31:48

Thumbnail

CÁC ĐỀ LUYỆN THI CUỐI KÌ 1 LỚ...

Ngày gửi: 2020-12-10 09:11:14

Thumbnail

Các đề luyện thi - Minh Huy

Ngày gửi: 2020-11-09 18:43:56

Thumbnail

Các đề luyện thi - Lê Tuấn Phong

Ngày gửi: 2020-09-15 10:29:14

Thumbnail

Các đề luyện thi - Roan Thi Loan

Ngày gửi: 2020-06-19 21:57:33

Thumbnail

Các đề luyện thi - Phạm Thị Đẹp

Ngày gửi: 2020-05-26 21:52:35

Thumbnail

Các đề luyện thi - Mai Thi Mo...

Ngày gửi: 2020-05-05 09:40:18

Thumbnail

Các đề luyện thi - Cao Thanh ...

Ngày gửi: 2020-04-27 09:25:28

Thumbnail

Các đề luyện thi - Lê Bảo Dương

Ngày gửi: 2020-04-21 15:29:41

Thumbnail

Các đề luyện thi cuối HKII - ...

Ngày gửi: 2020-04-18 10:29:01

Thumbnail

Các đề luyện thi - Phùng Thị ...

Ngày gửi: 2020-04-15 09:49:41

Thumbnail

Các đề luyện thi - Lê Bảo Dương

Ngày gửi: 2020-04-06 09:26:27

Thumbnail

Các đề luyện thi - Bùi Quế Ph...

Ngày gửi: 2020-04-05 19:41:04

Thumbnail

Các đề luyện thi - Bùi Thị Hoa

Ngày gửi: 2020-03-22 12:18:34

Thumbnail

Các đề luyện thi - Bùi Thị Hoa

Ngày gửi: 2020-03-22 12:17:56

Thumbnail

Các đề luyện thi - Bùi Thị Hoa

Ngày gửi: 2020-03-22 12:17:11