Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Địa lí 9. Đề thi học kì 1

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - Đặng Tài Thiều

Ngày gửi: 2022-01-27 14:56:17

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - Phan Thanh Tâm

Ngày gửi: 2022-01-14 20:22:57

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - Trần Thị Th...

Ngày gửi: 2021-12-28 15:55:56

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - Lê Công Hùng

Ngày gửi: 2021-12-15 19:37:43

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - Nguyễn Thiện

Ngày gửi: 2021-08-08 22:52:36

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - Lê Thị Than...

Ngày gửi: 2020-12-31 05:04:40

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - Cao Thy

Ngày gửi: 2020-12-27 02:54:22

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - Trần Thanh ...

Ngày gửi: 2020-12-21 19:47:35

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - Lê Thị Oanh

Ngày gửi: 2020-12-13 00:21:09

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - Nguyễn Phúc...

Ngày gửi: 2020-12-12 18:29:26

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - Minh Khuê

Ngày gửi: 2020-04-07 09:33:38

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - Lê Thê Tiên

Ngày gửi: 2019-12-18 10:35:31

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - Trịnh Việt ...

Ngày gửi: 2019-12-17 07:38:00

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - Lăng Tiến Dũng

Ngày gửi: 2019-12-16 08:52:41

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - Lăng Tiến Dũng

Ngày gửi: 2019-12-15 21:53:48

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - Lăng Tiến Dũng

Ngày gửi: 2019-12-09 20:24:35

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - Lăng Tiến Dũng

Ngày gửi: 2019-12-05 21:56:45

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - Bùi Lanh

Ngày gửi: 2019-11-26 14:38:23

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - Lê Thê Tiên

Ngày gửi: 2019-11-04 16:03:02

Thumbnail

Địa lí 9. Đề thi học sg9 - Ma...

Ngày gửi: 2019-09-26 20:35:22

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - Nguyễn Thị Hoa

Ngày gửi: 2019-09-14 13:37:42

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - Nguyễn Thị Hoa

Ngày gửi: 2019-09-14 12:28:42

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - nguyễn hoang

Ngày gửi: 2019-07-23 09:07:08

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - Nguyễn Tiến...

Ngày gửi: 2019-04-24 21:05:37

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - nguyễn than...

Ngày gửi: 2018-12-09 10:33:04

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - Vũ Quảng Tr...

Ngày gửi: 2018-12-07 19:31:05

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - Trần Thị Ph...

Ngày gửi: 2018-10-02 14:49:31

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - Trần Thị Ph...

Ngày gửi: 2018-09-28 20:02:25

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - Ngô Quốc Toản

Ngày gửi: 2018-05-07 08:00:02