Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Lịch sử 5. Đề thi học kì 2

Word-logo-small

Đề thi học kì 2 - Phan Thanh Tâm

Ngày gửi: 2022-01-08 19:26:37

Word-logo-small

Đề thi học kì 2 - Phan Thanh Tâm

Ngày gửi: 2022-01-08 19:24:20

Word-logo-small

Đề thi học kì 2 - Phạm Hữu Hạnh

Ngày gửi: 2021-10-01 22:47:04

Word-logo-small

Đề thi học kì 2 - Nguyễn Thị ...

Ngày gửi: 2021-07-03 15:41:46

Word-logo-small

Lịch sử và Địa lý 5. Đề thi h...

Ngày gửi: 2021-05-04 21:32:50

Word-logo-small

Lịch sử và Địa lý 5. Đề thi h...

Ngày gửi: 2021-05-03 13:29:31

Word-logo-small

Đề thi học kì 2 - Bao Chau

Ngày gửi: 2021-04-24 17:21:49

Word-logo-small

Đề thi học kì 2 - Nguyễn Thị ...

Ngày gửi: 2021-04-18 17:24:21

Word-logo-small

Đề thi học kì 2 - Nguyễn Thi ...

Ngày gửi: 2020-07-01 16:22:16

Word-logo-small

Đề thi học kì 2 - Nguyễn Minh...

Ngày gửi: 2020-06-30 05:33:28

Word-logo-small

Đề thi học kì 2 - Nguyễn Thị ...

Ngày gửi: 2020-06-21 12:37:53

Word-logo-small

Đề thi học kì 2 - Lan Hương

Ngày gửi: 2020-06-15 00:20:56

Word-logo-small

Đề thi học kì 2 - Nguyển Lê B...

Ngày gửi: 2020-05-31 20:41:33

Word-logo-small

Đề thi học kì 2 - Trần Nguyễn...

Ngày gửi: 2020-05-30 08:49:11

Word-logo-small

Đề thi cuối học kì 2 - Lê Tha...

Ngày gửi: 2020-02-18 19:15:21

Word-logo-small

Đề thi cuối học kì 2 - Lê Tha...

Ngày gửi: 2020-02-18 19:14:36

Word-logo-small

Đề thi học kì 2 - Nguyễn Thị ...

Ngày gửi: 2019-09-19 16:32:43

Word-logo-small

Lịch sử - Địa 5. Đề thi học k...

Ngày gửi: 2019-06-18 18:56:03

Word-logo-small

Đề thi học kì 2 - Mai Xuân Bình

Ngày gửi: 2019-05-23 06:51:58

Pdf-small

Lịch sử và địa lý 5. Đề thi h...

Ngày gửi: 2019-05-07 20:16:13

Word-logo-small

Đề thi học kì 2 - Phan Thị Th...

Ngày gửi: 2019-05-03 21:39:51

Word-logo-small

Đề thi học kì 2 - Phan Thị Th...

Ngày gửi: 2019-05-03 21:32:58

Word-logo-small

Đề thi học kì 2 - Lê Thị Hiền

Ngày gửi: 2019-05-02 08:25:07

Word-logo-small

Đề thi học kì 2 - Nguyễn Thế ...

Ngày gửi: 2019-04-25 23:06:47

Word-logo-small

Đề thi học kì 2 - Trần Minh Tấn

Ngày gửi: 2019-04-24 08:16:45

Word-logo-small

Đề thi học kì 2 - Bùi Thanh C...

Ngày gửi: 2019-04-20 18:58:32

Word-logo-small

Đề thi học kì 2 - Nguyễn Văn ...

Ngày gửi: 2019-04-20 14:50:03

Word-logo-small

Đề thi học kì 2 - Nguyễn Văn ...

Ngày gửi: 2019-04-20 14:49:22

Word-logo-small

Đề thi học kì 2 - Nguyễn Văn ...

Ngày gửi: 2019-04-20 14:48:35

Word-logo-small

Đề thi học kì 2 - Phạm Thị Đẹp

Ngày gửi: 2019-04-02 11:19:20

Word-logo-small

Đề thi học kì 2 - Đỗ Nguyễn A...

Ngày gửi: 2019-01-21 21:14:57

Word-logo-small

Đề thi học kì 2 - Đặng Ngọc Hùng

Ngày gửi: 2018-10-07 19:32:22

Word-logo-small

Đề thi học kì 2 - phan văn tue

Ngày gửi: 2018-05-16 22:24:04

Word-logo-small

Đề thi học kì 2 - Minh Phương

Ngày gửi: 2018-05-13 11:17:39

Word-logo-small

Đề thi học kì 2 - Nguyễn Ngọc...

Ngày gửi: 2018-05-07 17:30:04

Word-logo-small

Đề cương ôn thi - Tăng Xuân Sơn

Ngày gửi: 2018-05-03 11:10:41