Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Vật lý 8. Kiểm tra 1 tiết

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết kỳ 2 - Phạm Q...

Ngày gửi: 2022-03-18 21:37:30

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết - Vũ Mạnh Hà

Ngày gửi: 2022-03-09 14:55:11

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết - ma van hoang

Ngày gửi: 2022-02-27 22:58:58

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết - trương quan...

Ngày gửi: 2021-12-16 19:16:55

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết - Nguyễn Nhã Nhi

Ngày gửi: 2021-11-30 12:51:23

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết - Phạm Huy

Ngày gửi: 2021-11-19 14:08:38

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết - Phan Hải Quân

Ngày gửi: 2021-10-28 20:51:54

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết - Nguyễn Thị ...

Ngày gửi: 2021-10-27 21:57:21

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết - Dương Thị T...

Ngày gửi: 2021-10-24 19:25:42

Pdf-small

Kiểm tra 1 tiết - Nguyên Than...

Ngày gửi: 2021-10-19 17:31:38

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết - Dương Thị T...

Ngày gửi: 2021-10-17 20:33:52

Word-logo-small

Vật lí 8 KIEM TRA 1 TIẾT TUẦN...

Ngày gửi: 2021-10-16 08:32:44

Word-logo-small

Kiểm tra học kỳ I - Phạm Mạnh...

Ngày gửi: 2021-10-08 15:28:37

Word-logo-small

Kiểm tra giữa kì 1 - Lê Hiền

Ngày gửi: 2021-10-04 23:40:24

Word-logo-small

kiểm tra 1 tiết kì 2 - Nguyễn...

Ngày gửi: 2021-04-11 10:09:21

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết - Nguyễn Văn San

Ngày gửi: 2021-04-01 16:28:22

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết giữa kì 2 - L...

Ngày gửi: 2021-03-26 19:11:51

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết - dương thị t...

Ngày gửi: 2021-03-26 14:01:49

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết - Nguyễn Quỳn...

Ngày gửi: 2021-03-21 21:58:22

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết - Lê Thị Nguyệt

Ngày gửi: 2021-03-21 21:32:47

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết giữa kì 2 - L...

Ngày gửi: 2021-03-20 20:49:57

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết - trần thị th...

Ngày gửi: 2021-03-17 20:13:26

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết học ki 2 - La...

Ngày gửi: 2021-03-07 10:48:05

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết - Nguyễn Thị ...

Ngày gửi: 2021-01-03 21:48:04

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết - Nguyễn Thị Năm

Ngày gửi: 2020-12-29 22:42:04

Pdf-small

Kiểm tra 1 tiết - Nguyễn Thị ...

Ngày gửi: 2020-11-16 19:48:48

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết - Đinh Trung ...

Ngày gửi: 2020-11-12 21:17:13

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết - Giữa kì 1 -...

Ngày gửi: 2020-11-09 14:03:24

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết - trần thị th...

Ngày gửi: 2020-11-06 21:44:18

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết - Ng Thi Thuy

Ngày gửi: 2020-11-05 12:16:22

Word-logo-small

Kiểm tra giữa kỳ I - Nguyễn V...

Ngày gửi: 2020-11-04 11:21:13

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết - đỗ thị thu ...

Ngày gửi: 2020-11-01 08:09:28

Word-logo-small

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT GIỮA HỌC H...

Ngày gửi: 2020-10-29 08:27:08

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết - Nguyễn Quỳn...

Ngày gửi: 2020-10-28 15:23:26

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết - TRẦN THỊ HỒ...

Ngày gửi: 2020-10-23 20:10:16

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết - Lê Minh Quý

Ngày gửi: 2020-10-12 22:15:29