Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề thi khác. Ngoài chương trình SGK

Word-logo-small

Đề thi học kì 1 - Hong Thi Th...

Ngày gửi: 2019-01-15 05:55:08

Word-logo-small

Làm quen với Toán (3 tuổi). Đ...

Ngày gửi: 2019-01-14 20:46:58

Word-logo-small

Đề kiểm tra tin 7 tuần 12 - T...

Ngày gửi: 2019-01-13 20:57:21

Word-logo-small

đề học kì 1 môn Toán GDTX 10 ...

Ngày gửi: 2019-01-13 15:38:00

Word-logo-small

Đề kiểm tra năng lực môn Mĩ t...

Ngày gửi: 2019-01-12 22:35:58

Word-logo-small

Đề kiểm tra năng lực môn Âm n...

Ngày gửi: 2019-01-12 22:28:25

Word-logo-small

KSCL Tiếng Anh 10 lần 1 năm 2...

Ngày gửi: 2019-01-10 20:37:19

Pdf-small

Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm ...

Ngày gửi: 2019-01-09 15:24:37

Word-logo-small

cac modlul BDTX - Đỗ Thị Thu ...

Ngày gửi: 2019-01-09 09:24:57

Word-logo-small

Đề thi tin cơ bản - Đỗ Văn Xuân

Ngày gửi: 2019-01-08 11:42:36

Word-logo-small

Đề thi Trắc nghiệm Tin cơ bản...

Ngày gửi: 2019-01-08 11:41:57

Word-logo-small

hóa 10 - T Ngoc Duyen

Ngày gửi: 2019-01-06 21:28:32

Pdf-small

QUYẾT ĐỊNH 5446 - BỘ GD - ...

Ngày gửi: 2019-01-05 09:42:44

Word-logo-small

TOÁN 8: ĐỀ THI KÌ 1(2018-2019...

Ngày gửi: 2019-01-02 21:55:57

Word-logo-small

TOÁN 7: ĐỀ THI KÌ 1(2018-2019...

Ngày gửi: 2019-01-02 21:54:53

Word-logo-small

TOÁN 6: ĐỀ THI KÌ 1(2018-2019...

Ngày gửi: 2019-01-02 18:09:18

Word-logo-small

LÍ 6: ĐỀ THI KÌ 1(2018-2019) ...

Ngày gửi: 2019-01-02 18:08:36

Word-logo-small

LÍ 7: ĐỀ THI KÌ 1(2018-2019) ...

Ngày gửi: 2019-01-02 18:08:01

Word-logo-small

LÍ 8: ĐỀ THI KÌ 1(2018-2019) ...

Ngày gửi: 2019-01-02 18:07:29

Word-logo-small

LÍ 9: ĐỀ THI KÌ 1(2018-2019) ...

Ngày gửi: 2019-01-02 18:06:45

Word-logo-small

Đề bài viết số 1-Ngữ văn 11 -...

Ngày gửi: 2018-12-31 09:03:45

Word-logo-small

Đề bài viết số 2 - Trương Thị...

Ngày gửi: 2018-12-31 08:54:24

Word-logo-small

Tình huống hay-GV bậc THPT - ...

Ngày gửi: 2018-12-29 09:24:31

Word-logo-small

Đề thi lớp 5 - Thái Văn Anh

Ngày gửi: 2018-12-26 18:18:00

Word-logo-small

luyen tu va cau 2 - Nguyễn Ki...

Ngày gửi: 2018-12-24 20:02:37

Word-logo-small

toan hoc 6 - Trần Đăng Thiện

Ngày gửi: 2018-12-24 15:30:25

Word-logo-small

Đề kiểm tra Tiếng Việt 2 cuối...

Ngày gửi: 2018-12-21 20:36:24

Pdf-small

Đề cuơng đường lối CM của đản...

Ngày gửi: 2018-12-21 20:13:40

Word-logo-small

Nhà sử học nhỏ tuổi - lê thị ...

Ngày gửi: 2018-12-19 07:12:16

Word-logo-small

đề kiểm tra toán 1. hk1 - Ngu...

Ngày gửi: 2018-12-16 10:11:55

Word-logo-small

Đề thi HKI - Toàn 1+TV-TT22 -...

Ngày gửi: 2018-12-15 23:41:45

Word-logo-small

Đề thi HKI - Tiếng Việt - T22...

Ngày gửi: 2018-12-15 23:26:33

Pdf-small

Tuyển tập 10001 câu trắc nghi...

Ngày gửi: 2018-12-14 14:39:16

Word-logo-small

SKKN- KIỀU NHI 2016 - Bùi Thị...

Ngày gửi: 2018-12-13 19:56:46

Word-logo-small

SKKN- KIỀU NHI (2018 - 2019) ...

Ngày gửi: 2018-12-13 19:46:09

Word-logo-small

Ma trận KT HKI- Thông - Phan ...

Ngày gửi: 2018-12-13 19:12:45