Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

1T CO DAP AN THAM KHAO

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Minh
Ngày gửi: 11h:03' 02-04-2017
Dung lượng: 171.5 KB
Số lượt tải: 424
Số lượt thích: 0 người

Tên: ………………………………….. KIỂM TRA
Lớp: 10A1 MÔN: VẬT LÝ 10 NC
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
2
8
2
9
3
0

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D


Câu 1: Khi khoảng cách giữa các phân tử rất lớn, thì giữa các phân tử
A. chỉ có lực đẩy. B. có cả lực hút và lực đẩy, nhưng lực đẩy lớn hơn lực hút.
C. chỉ lực hút. D. có cả lực hút và lực đẩy, nhưng lực đẩy nhỏ lực hút.
Câu 2: Một khối khí lí tưởng không đổi có thể tích 4 lít, nhiệt độ 170C, áp suất 2atm biến đổi theo hai quá trình.
Quá trình 1: đẳng tích, áp suất tăng 1,5 lần. Quá trình 2: đẳng áp, thể tích sau cùng là 8lít. Nhiệt độ sau cùng của khí là
A. 8700C. B. 5970C. C. 2900C. D. 340C
Câu 3: Hai bình thủy tinh A và B cùng chứa khí Hêli. Áp suất ở bình A gấp 4 lần áp suất ở bình B. Dung tích của
bình B gấp 4 lần bình A. Khi bình A và B cùng nhiệt độ thì?
A. Số nguyên tử ở bình A nhiều hơn số nguyên tử ở bình B.
B. Số nguyên tử ở bình B nhiều hơn số nguyên tử ở bình A.
C. Số nguyên tử ở hai bình như nhau.
D. Mật độ nguyên tử ở hai bình như nhau.
Câu 4: Đun nóng đẳng tích một khối khí lên thêm 20oC thì áp suất khí tăng thêm1/40 áp suất khí ban đầu. Tìm
nhiệt độ ban đầu của khí?
A. 527 0C B. 800 0C
C. 820 0C D. 547 0C
Câu 5: Biểu thức nào sau đây không phù hợp với quá trình đẳng nhiệt?
A. p ( B. C. V( T D. V ( 
Câu 6: Tập hợp 3 thông số nào sau đây xác định trạng thái của một lượng khí xác định?
A. Áp suất, nhiệt độ tuyệt đối, khối lượng. B. Áp suất, thể tích, khối lượng.
C. Áp suất, nhiệt độ tuyệt đối, thể tích. D. Thể tích, khối lượng, nhiệt độ tuyệt đối.
Câu 7: Số nguyên tử hiđrô có trong 18 mg nước là? (Cho NA = 6,02.1023 mol-1)
A. 6,02.1023 B. 6,02.1020
C. 12,04.1020 D. 12,04.1023
Câu 8: Một khối khí có khối lượng không đổi chuyển từ trạng thái 1 sang trạng thái 2 theo đồ thị như hình vẽ. Có thể kết luận gì về áp suất của khối khí ở hai trạng thái?
A. p1 > p2
B. p1 < p2
C. p1 = p2
D. Chưa đủ dữ kiện để so sánh
Câu 9: Một xilanh chứa 45 cm3 khí ở áp suất 4.105Pa. Pittông nén khí trong xilanh xuống còn 30 cm3. Áp suất
khí trong xilanh lúc này tăng thêm? Coi nhiệt độ không đổi.
A. 2.105 Pa B. 6.105 Pa
C. 1.105 Pa
 
Gửi ý kiến