Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN 2021

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Minh Tâm
Ngày gửi: 10h:03' 22-10-2021
Dung lượng: 132.0 KB
Số lượt tải: 2997
Số lượt thích: 0 người
Mẫu 02
ĐẢNG BỘ .......................................
CHI BỘ ...............................
*
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
................., ngày .... tháng ..... năm 2021


 BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN
Năm 2021
Họ và tên: ................... Ngày sinh: .....................
Chức vụ Đảng: .................
Chức vụ chính quyền: .....................
Chức vụ đoàn thể: ..........................
Đơn vị công tác: ....................................
Chi bộ: ...................................
I. Ưu điểm, kết quả đạt được
1. Về tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc
- Về tư tưởng chính trị:
+ Trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng.
+ Chấp hành, tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
+ Học tập các nghị quyết, chỉ thị, tham gia các đợt sinh hoạt chính trị để nâng cao bản lĩnh chính trị, nhân sinh quan cách mạng.
- Về phẩm chất đạo đức, lối sống:
+ Kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Có kết quả và thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
+ Luôn giữ gìn đạo đức, lối sống, phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên và quan hệ mật thiết với nhân dân.
+ Có tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu sửa chữa khuyết điểm và đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
+ Có ý thức xây dựng địa phương, cơ quan, đơn vị và giữ gìn đoàn kết nội bộ.
- Về ý thức tổ chức kỷ luật:
+ Luôn chấp hành sự phân công của tổ chức; thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm và các nội quy, quy chế của địa phương, cơ quan, đơn vị;
+ Thực hiện các nguyên tắc, chế độ sinh hoạt đảng, đóng đảng phí theo quy định;
+ Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân và thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở nơi cư trú.
+Luôn ý thức trách nhiệm nêu gương của đảng viên.
- Về tác phong, lề lối làm việc:
+ Năng động, sáng tạo, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ.
+ Phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc.
+ Tinh thần hợp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.
- Liên hệ các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân (27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo Phụ lục 1).
 Có biểu hiện Cần phòng ngừa Không có biểu hiện
Bao gồm những biểu hiện: …………………………………………………...
Tự đánh giá về cấp độ thực hiện theo các nội dung của Mục 1
 Xuất sắc Tốt Trung bình Kém
2. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
- Trách nhiệm cá nhân liên quan đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm ở lĩnh vực, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách.
Hoàn thành tốt công việc của bộ phận phụ trách. Kết quả hoạt động tốt
Tự đánh giá về cấp độ thực hiện theo các nội dung của Mục 2
 Xuất sắc Tốt Trung bình Kém
3. Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm
Cố gắng học tập kinh nghiệm và thực tế công tác của bản thân, đề xuất kịp thời, hoàn thành tốt công việc được giao.
Tự đánh giá về cấp độ thực hiện theo các nội dung của Mục 3
 Xuất sắc Tốt Trung bình Kém


PHẦN DÀNH RIÊNG CHO CÁN BỘ LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ
4. Kết quả về lãnh đạo, quản lý, điều hành, trách nhiệm của cá nhân trong tham gia cùng tập thể lãnh đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị và công tác tổ chức, cán bộ của địa phương, cơ quan, đơn vị; quan hệ, phối hợp với cấp ủy và tập thể lãnh đạo, quản lý; thái độ công tâm, khách quan; việc quy tụ, đoàn kết nội bộ và sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên, quần chúng
………………………………………………………………………………..
Tự đánh giá
 
Gửi ý kiến