Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Các đề luyện thi

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thành Nhơn
Ngày gửi: 10h:15' 21-01-2022
Dung lượng: 681.8 KB
Số lượt tải: 112
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ VẬT LÝ TRƯỜNG THPT GIA BÌNH SỐ 1 – BẮC NINH 2021-2022
Câu 1: Cường độ dòng điện có đơn vị là
A.Vôn (V) B.Ampe (A) C.Ôm  D.fara (F).
Câu 2: Tại nơi có gia tốc trọng trường g, một con lắc đơn có sợi day dài l đang dao động điều hòa. Tần số dao động của con lắc là
A. B.. C.. D..
Câu 3: Phương trình dao động điều hòa của một chất điểm cho bởi cm. Biên độ của dao động này là
A.. B.. C.. D.
Câu 4: Phát biểu nào sau đây là không đúng
A.Hạt electron là hạt mang điện tích âm, có độ lớn 
B.Hạt electron là hạt có khối lượng 
C.Nguyên tử có thể mất hoặc nhận thêm electron để trở thành ion
D.electron không thể chuyển động từ vật này sang vật khác
Câu 5: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, có phương trình lần lượt là vàBiên độdao động tổng hợp của vật là
A.. B.. C.. D..
Câu 6: Mối liên hệ giữa bước sóng vận tốc truyền sóng v, chu kì T và tần số f của một sóng là
A. B. C. D.
Câu 7: Điện tích của electron là (C), điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong 30s là Số electron chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong thời gian một giây là
A. B. C. D. `
Câu 8: Hai điện tích đẩy nhau một lực khi đặt cách nhau 8cm. Khi đưa chúng về cách nhau 2cm thì lực tương tác giữa chúng bây giờ là
A.0,5F. B.. C. D..
Câu 9: Trong dao động điều hoà, vận tốc biến đổi điều hòa
A.Cùng pha so với li độ B.Ngược pha so với li độ.
C.Sớm pha  so với li độ D.Trễpha  so với li độ.
Câu 10: Một sóng dọc truyền trong môi trường thì phương dao động của các phần tử môi trường
A.trùngvới phương truyền sóng B.là phương thẳng đứng
C.là phương ngang. D.vuông góc với phương truyền sóng.
Câu 11: Cơ năng của một vật dao động điều hòa
A.biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kì bằng một nửa chu kì dao động của vật
B.tăng gấp đôi khi biên độ dao động của vật tăng gấp đôi
C.bằng động năng của vật khi vật tới vị trí cân bằng
D.biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kì bằng chu kì dao động của vật
Câu 12: Một sóng cơ lan truyền trong môi trường với tốc độ có bước sóng Chu kì dao động của sóng là
A.. B. C. D.
Câu 13: Một vật dao động tắt dần có các đại lượng nào sau đây giảm liên tục theo thời gian
A.Li độ và tốc độ B.Biên độ và gia tốc
C.Biên độ và tốc độ D.Biên độ và năng lượng
Câu 14: Một hệ dao động chịu tác dụng của ngoại lực tuần hoàn  thì xảy ra hiện tượng cộng hưởng. Tần số dao động riêng của hệ phải là
A. Hz B.5Hz C. Hz D.10Hz
Câu 15: Khi nói về sóng cơ, phát biểu nào sau đây sai
A.Sóng dọc lan truyền được trong chất khí B.Sóng dọc lan truyền được trong chất rắn
C.Sóng ngang lan truyền được trong chất khí D.Sóng ngang lan truyền được trong chất rắn
Câu 16: Trên một vỏ tụ điện có ghi Nối hai bản tụ điện với một hiệu điện thế 120V. Điện tích của tụ điện là
A.. B. C. D.
Câu 17: Một vật dao động điều hòa có phương trình Gọi v và a lần lượt là vận tốc và gia tốc của vật. Hệ thức đúng là
A. B. C. D.
Câu 18: Một người mắt cận thị có điểm CV cách mắt 50cm. Xác định độ tụ của thấu kính mà người cận thị phải đeo sát mắt để có thể nhìn rõ không điều tiết một vật ở vô cực
A. B. C. D.
Câu 19: Con lắc đơn dao động điều hòa có chu kì  biết Tính chiều dài l của con lắc
A.0,4m
 
Gửi ý kiến