Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Các đề luyện thi

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Trọng Hưng
Ngày gửi: 08h:22' 26-09-2022
Dung lượng: 14.2 KB
Số lượt tải: 909
Số lượt thích: 1 người (Phạm Thanh Hải)
Bài 1: Thực hiện phép tính (Hợp lí nếu có thể):
a) 13.70 – 50 [(19 - 32) : 2 + 23] b) 148.9 - 32.48
c) 307 - [(180.40 - 160) : 22 + 9] : 2 d) 12 + 3.{90 : [39 - (23 - 5)2]}
e). 480 : [75 + (72 - 8.3) : 5] + 1080 g. 120 : {54 - [50 : 2 - (32 - 2,4)]} 
Bài 2.Tìm số nguyên x, biết:
a) 24.(x – 16) = 122  b) 35 – 5(x – 1) = 10 c) 4.(x + 5) -7 = 101
d) 2x + 15 = 142:2 e. (15 + x):3 = 315 : 312 g. 22 + (x + 3) = 52
Bài 3. Một trường THCS tổ chức cho học sinh đi trải nghiệm thực tế ở nhà máy thủy điện Hoà Bình. Sau khi học sinh đăng kí, ban tổ chức tính toán và thấy rằng nếu xếp mỗi xe 36 học sinh, 40 học sinh hay 45 học sinh đều vừa đủ. Tính số học sinh đi trải nghiệm biết rằng số học sinh tham gia trong khoảng 1000 đến 1100 học sinh.
Bài 4.: Phân tích số 280; 300 ra thừa số nguyên tố
Bài 1: Thực hiện phép tính (Hợp lí nếu có thể):
a) 13.70 – 50 [(19 - 32) : 2 + 23] b) 148.9 - 32.48
c) 307 - [(180.40 - 160) : 22 + 9] : 2 d) 12 + 3.{90 : [39 - (23 - 5)2]}
e). 480 : [75 + (72 - 8.3) : 5] + 1080 g. 120 : {54 - [50 : 2 - (32 - 2,4)]} 
Bài 2.Tìm số nguyên x, biết:
a) 24.(x – 16) = 122  b) 35 – 5(x – 1) = 10 c) 4.(x + 5) -7 = 101
d) 2x + 15 = 142:2 e. (15 + x):3 = 315 : 312 g. 22 + (x + 3) = 52
Bài 3. Một trường THCS tổ chức cho học sinh đi trải nghiệm thực tế ở nhà máy thủy điện Hoà Bình. Sau khi học sinh đăng kí, ban tổ chức tính toán và thấy rằng nếu xếp mỗi xe 36 học sinh, 40 học sinh hay 45 học sinh đều vừa đủ. Tính số học sinh đi trải nghiệm biết rằng số học sinh tham gia trong khoảng 1000 đến 1100 học sinh.
Bài 4.: Phân tích số 280; 300 ra thừa số nguyên tố

Bài 1 Thực hiện các phép tính:
a) 25 . 8 – 15 . 5 + 160 : 16 – 10; b) 2 . 52 – 3 : 710 + 54 : 33.
c) 18:3 + 182 + 3.(51 : 17) d. 17.32 + 32.90 – 32.7
Bài 2.  Phân tích các số 84, 120, 210; 154 ra thừa số nguyên tố.
Bài 3. Tìm BCNN của các số 28, 54.
Bài 4: Học sinh lớp 6C khi xếp hàng 2, hàng 3, hàng 4, hàng 8 đều vừa đủ hàng. Biết số học sinh lớp đó từ 35 đến 60 học sinh. Tính số học sinh lớp 6C.
Bài 5: Tìm x ∈ N biết:
a) 2x + 17 = 45 b) 35 – 5(x – 1) = 10 c) 24.(x – 16) = 122 
Bài 1 Thực hiện các phép tính:
a) 25 . 8 – 15 . 5 + 160 : 16 – 10; b) 2 . 52 – 3 : 710 + 54 : 33.
c) 18:3 + 182 + 3.(51 : 17) d. 17.32 + 32.90 – 32.7
Bài 2.  Phân tích các số 84, 120, 210; 154 ra thừa số nguyên tố.
Bài 3. Tìm BCNN của các số 28, 54.
Bài 4: Học sinh lớp 6C khi xếp hàng 2, hàng 3, hàng 4, hàng 8 đều vừa đủ hàng. Biết số học sinh lớp đó từ 35 đến 60 học sinh. Tính số học sinh lớp 6C.
Bài 5: Tìm x ∈ N biết:
a) 2x + 17 = 45 b) 35 – 5(x – 1) = 10 c) 24.(x – 16) = 122 
Bài 1 Thực hiện các phép tính:
a) 25 . 8 – 15 . 5 + 160 : 16 – 10; b) 2 . 52 – 3 : 710 + 54 : 33.
c) 18:3 + 182 + 3.(51 : 17) d. 17.32 + 32.90 – 32.7
Bài 2.  Phân tích các số 84, 120, 210; 154 ra thừa số nguyên tố.
Bài 3. Tìm BCNN của các số 28, 54.
Bài 4: Học sinh lớp 6C khi xếp hàng 2, hàng 3, hàng 4, hàng 8 đều vừa đủ hàng. Biết số học sinh lớp đó từ 35 đến 60 học sinh. Tính số học sinh lớp 6C.
Bài 5: Tìm x ∈ N biết:
a) 2x + 17 = 45 b) 35 – 5(x – 1) = 10 c) 24.(x – 16) = 122 
 
Gửi ý kiến