Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Cộng trừ đa thức

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thu Trang
Ngày gửi: 18h:28' 12-03-2016
Dung lượng: 17.4 KB
Số lượt tải: 2767
Số lượt thích: 1 người (Vũ Thị Vướng)
Buổi 6: Ngày 16/03/2016
Cộng trừ đa thức
Bài 1: Tính giá trị của biểu thức:
a)2(y2 – 4x) tại x = -1 và y =
1
2


 b
2
𝑥
2+5𝑥−3
3𝑥−1 Tại x = −1
2


c
2
𝑥
2− 3
𝑦
2+ 0,5𝑥𝑦
3(𝑥+𝑦 Tại x = −1
2 và y= -1

………………………………………………………………………………………………….………………….
…………………………………………………………………………………………………..………………….
…………………………………………………………………………………………………….………………….
Bài 2 : Thu gọn các đơn thức sau rồi nêu phần hệ số , phần biến và bậc của đơn thức:
a)5xy.(-2bx2y)
b−4
5 ab2c)( -20a4b x)
c)2ab
4
3 a2b4 .7abc
d)2x .(-4xy) 2 (8x2y3)

………………………………………………………………………………………………….…………………….
…………………………………………………………………………………………………..…………………….
…………………………………………………………………………………………………….…………………….
Bài 3:Cho đa thức f(x) = – 3x2 + x – 1 + x4 – x3– x2 + 3x4
g(x) = x4 + x2 – x3 + x – 5 + 5x3 – x2
Thu gọn và sắp xếp các đa thức trên theo luỹ thừa giảm dần của biến. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….…………………………………….
Tính: f(x) + g(x) ; f(x) – g(x) và tìm bậc của đa thức vừa tìm được
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Tính g(x) tại x = –1.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………….
Bài 3 :cho P(x) = 3x – 2x2 – 2 + 6x3; Q(x) = x2 –x – 2x3 + 4 ; R(x) = 1 + 4x3 – 2x
Tính P(x) - Q(x) ; P(x) + R(x) ; P(x) + Q(x) – R(x); và tìm bậc của các đa thức đó
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 4: Cho Q(y) = - 7y6 + 6y4 – 3y2 + 5y2 – 1 . Viết đa thức này dưới dạng 2 tổng của 2 đa thức
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 5 : a)Cho f(x) = a x + b .Tìm a,b biết f(0) = 3 và f(2) = -1
b) Cho f(x) = a x + b .Tìm a,b biết f(1) = -1 và f(-2) = 8
c) Cho f(x) = a x + b .Tìm a,b biết f(0) = 1 và f(-2) = -9
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 
Gửi ý kiến