Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề cương ôn thi

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ngô Văn Lập
Ngày gửi: 16h:46' 02-04-2021
Dung lượng: 21.7 KB
Số lượt tải: 300
Số lượt thích: 0 người
TÊN BÀI DẠY: DẤU NHỊ THỨC BẬC NHẤT
Môn học toán học ; Lớp:10
Thờigianthựchiện: (sốtiết 4)

1. Mục tiêu
Năng lực: Nêu cụ thể yêu cầu học sinh làm được gì (biểu hiện cụ thể của năng lực chung và năng lực đặc thù môn học cần phát triển) trong hoạt động học để chiếm lĩnh và vận dụng kiến thức theo yêu cầu cần đạt của chương trình môn học/hoạt động giáo dục.
Phẩm chất:Nêu cụ thể yêu cầu về hành vi, thái độ (biểu hiện cụ thể của phẩm chất cần phát triển gắn với nội dung bài dạy) của học sinh trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ học tập và vận dụng kiến thức vào cuộc sống.
Phẩmchất, nănglực:
YCCĐ
STT

1.1. Nănglựctoánhọc

Nănglựctưduyvàlậpluậntoánhọc
Nắmđượckháiniệmnhịthứcbậcnhấtvàđịnhlívềdấucủanhịthứcbậcnhất.
Nắmđượccácbướcxétdấunhịthứcbậcnhất, cácbướcxétdấumộtbiểuthứclàtích (thương) củacácnhịthứcbậcnhất.
(1)

Nănglựcgiaotiếptoánhọc
Biết cách xét dấu nhị thức bậc nhất.                                                                                   
- Biết cách xét dấu một biểu thức là tích (thương) của các nhị thức bậc nhất.
- Áp dụng dấu nhị thức vào giải bất phương trình bằng cách xét dấu biểu thức của nó.

(2)

Nănglựcsửdụngcôngcụvàphươngtiệnhọctoán
- Biết cách xét dấu một biểu thức là tích (thương) của các nhị thức bậc nhất.
- Áp dụng dấu nhị thức vào giải bất phương trình bằng cách xét dấu biểu thức của nó.

(3)

Nănglựcmôhìnhhóatoánhọc
Vận dụng một số bài toán thực tiễn liên quan.
(4)

1.2. Nănglựcchung

Nănglựctựchủvàtựhọc
Tự tìm hiểu và thực hiện nhiệm vụ được giao một cách độc lập và hợp tác.

(5)(6)

Nănglựcgiaotiếphợptác
Trình bày được kết quả đã thực hiện và tự kiểm tra, đánh giá.

(7)(8)(9)

…………………………….

(….)

1.3. Phẩmchấtchủyếu

Trungthực

(10)

Chămchỉ

(11)

……

(…)

2. Thiết bị dạy học và học liệu
Giáoviên:
Họcsinh:
Nêu cụ thể các thiết bị dạy học và học liệu được sử dụng trong bài dạy để tổ chức cho học sinh hoạt động nhằm đạt được mục tiêu, yêu cầu của bài dạy (muốnhìnhthànhphẩmchất, nănglựcnàothìhoạtđộnghọcphảitươngứngvàphùhợp).
3. Tiến trình dạy học
Hđhọc
Mụctiêu
NDDH trọngtâm
PP, KTDH
Phươngánđánhgiá

HĐ1:
Khởiđộng
(thờigian)
(1), (4)
HĐ2: Hìnhthànhkiếnthức

HĐ 2.1
(thờigian)
(2), (3), (4), (6), (7).
HĐ 2.2
(thờigian)
(2), (7)
……
(2), (4), (7)
HĐ3:Luyệntập
(thờigian)
(8)
HĐ4: Vậndụng
(thờigian)
(8), (9), (10)
3.1 . Hoạt động 1:Khởiđộng(Ghi rõ tên thể hiện nội dung hoạt động – cột 1
a) Mục tiêu: STT cácmụctiêuđãmãhóa – cột 2
b) Nội dunghoạtđộng: (Môtảnội dung hoạtđộngcủahọcsinhđểxácđịnhvấnđềcầngiảiquyết/nhiệmvụhọctậpcầnthựchiệnvàđềxuấtgiảiphápgiảiquyếtvấnđề/cáchthứcthựchiệnnhiệmvụ) – cột 3
c) Sản phẩmhọctập: (Nêuyêucầuvềnội dung vàhìnhthứccủasảnphẩmhọctậpmàhọcsinhphảihoànthành: viết, trìnhbàyđượcvấnđềcầngiảiquyếthoặcnhiệmvụhọctậpphảithựchiệntiếptheovàđềxuấtgiảiphápthựchiện).
d) Tổchứchoạtđộng: (Trìnhbàycụthểcácbướctổchứchoạtđộnghọcchohọcsinhtừchuyểngiaonhiệmvụ, theodõi, hướngdẫn, kiểmtra, đánhgiáquátrìnhvàkếtquảthựchiệnnhiệmvụthông qua sảnphẩmhọctập).
3.2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới/giảiquyếtvấnđề/thực thi nhiệm vụ đặt ratừ Hoạt động 1(Ghi rõ tên thể hiện nội dung hoạt động).
3.2.1 Hoạtđộng2.1:…………..
a) Mục tiêu: (Nêumụctiêugiúp học sinh thực hiệnnhiệm vụhọctậpđểchiếmlĩnhkiếnthứcmới/giảiquyếtvấnđề/thựchiệnnhiệmvụ đặt ra từ Hoạt động 1).
b) Nội dung hoạt động:(Mô tả hoạt động của học sinh với sách giáo khoa, thiết bị dạy học, học liệu cụ thể (đọc/xem/nghe/nói/làm)để chiếm lĩnh kiến/vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề/nhiệm vụ học tập đã đặt ra từ Hoạt động 1).
c) Sản phẩm học tập:(Trình bày cụ thể về kiến thức mới/kết quả giải quyết vấn đề/thực hiện nhiệm vụ học tập mà học sinh cầnviết ra, trình bày được).
d) Tổ chức thực hiện: (Hướng dẫn, hỗ trợ, kiểm tra, đánh giá quá trình và kết quả thực hiện hoạt động của học sinh).
3.3. Hoạt động 3: Luyện tập
a) Mục tiêu: (Nêu rõ mục tiêu vận dụng kiến thức đã học và yêu cầuphát triển các kĩ năng vận dụng kiến thức cho học sinh).
b) Nội dung hoạt động: (Trình bày cụ thể hệ thống câu hỏi, bài tập; các bài thực hành
 
Gửi ý kiến